Blå Kors Sør Rehabilitering AS

Blå Kors Norge er landets største ideelle aktør innenfor rusfeltet. Organisasjonen har om lag 2600 individuelle medlemmer, 28 medlemsorganisasjoner, 52 virksomheter og hjelpetiltak, over 1000 ansatte og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging. Et sentralt mål i organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. For mer info se www.blakors.no og www.tidgiver.no

Blå Kors Sør Rehabilitering driver et døgnbemannet boligtiltak i Vågsbygdveien 3 for personer som sliter med å etablere seg på det ordinære boligmarkedet. Våre leietakere har variable behov og utfordringer, deriblant et problematisk rusmiddelbruk.  Våre leietakere  skal oppleve å motta helse- og omsorgstjenester av god kvalitet, tilpasset individuelle behov. De skal bo trygt og godt og få den hjelp og støtte som de trenger for å fungere godt ut fra egne forutsetninger.

 

Det er for tiden ingen ledige stillinger