Finnfjord AS

Finnfjord AS verdens mest energieffektive produsent av ferrosilisium. Vi har nettopp investert rundt 1 mrd i Norges største gjenvinningsanlegg med bl. a. en av Norges største dampturbiner. Med dette anlegget har vi kapasitet til å gjenvinne elektrisk kraft tilsvarende ½ Altakraftverk. Finnfjord ligger ved Finnsnes i Troms og har 130 ansatte. Vi omsetter for rundt 800 mill kr. Vi har et kontinuerlig fokus på forskning og utvikling for å gjøre vår produksjon enda mer effektiv og miljøvennlig.

Senioringeniør/Ingeniør innen Miljø

Vi ønsker å styrke oss på oppgaver knyttet til prosess og miljø i forbindelse med prosessanlegget vårt i Finnfjord. Stillingen vil være et viktig bindeledd mellom myndigheter og FoU-institusjoner, og våre daglige aktiviteter innen metallproduksjon. Vi ser gjerne etter en person med erfaring fra kjemisk prosessindustri, men vi oppfordrer også nyutdannede med relevant utdanning å søke.

Stillingen inngår i vårt prosessteam som har ansvaret for oppfølgingen av våre tre reduksjonsovner. Oppgaver tilknyttet utvikling og drift av ferrosilisiumproduksjonen vil også være relevant. Stillingen vil rapportere til prosessjef, men vil jobbe faglig opp mot Finnfjord's miljøsjef.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for tilpasning til og oppfølging av verkets konsesjoner mot ytre miljø.
 • Oppfølging og rapportering av utslipp og påvirkninger på det ytre miljø.
 • Vår kontaktperson mot Miljødirektoratet og andre relevante institusjoner som Prosessindustriens miljøfond, NOx-fondet, Produktregisteret m.fl.
 • Støtte til operativt team i prosess-, miljø- og produksjonstekniske forhold.
 • Teknologi- og prosessutvikling i samarbeid med driftsorganisasjonen. 
 • Deltakelse i relevante fora og prosjekter i bedriftens eksterne FoU-samarbeid.


Relevante kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdanning.
 • Praksis fra prosessindustri.
 • Gjerne ledererfaring fra prosess- eller produksjonsindustri.
 • Evne til å motivere og initiere til samarbeid på tvers av avdelingsgrenser og mot eksterne aktører.
 • Ryddig og systematisk arbeidsform.
 • Personlige egenskaper: ansvarlig, nysgjerring og effektiv.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.