Finnfjord AS

Finnfjord AS verdens mest energieffektive produsent av ferrosilisium. Vi har nettopp investert rundt 1 mrd i Norges største gjenvinningsanlegg med bl. a. en av Norges største dampturbiner. Med dette anlegget har vi kapasitet til å gjenvinne elektrisk kraft tilsvarende ½ Altakraftverk. Finnfjord ligger ved Finnsnes i Troms og har 130 ansatte. Vi omsetter for rundt 800 mill kr. Vi har et kontinuerlig fokus på forskning og utvikling for å gjøre vår produksjon enda mer effektiv og miljøvennlig.

Leder logistikk med ansvar for skipninger

For å håndtere alle våre skipninger skal logistikkleder ha nær kontakt med de rederier som Finnfjord bruker i sin virksomhet.


Logistikkleder har ansvar for

  • å planlegge og koordinere all skipning av råvarer til Finnfjord
  • å planlegge og koordinere lasting og skipning av ferdigvarer
  • følge opp silikakunder og planlegge skipning/transport av silika til disse
  • følge opp og jobbe med forbedringer på intern logistikk

Logistikksleder vil være sikkerhetsansvarlig på kaiområdet (ISPS).

Finnfjord jobber etter LEAN prinsippet – og det er forventet at logistikkleder bidrar aktivt i dette forbedringsarbeidet.

 

Relevant kompetanse

  • Logistikkutdanning på høyskolenivå
  • Gode engelskkunnskaper – både muntlig og skriftlig ( mye kommunikasjon foregår på engelsk)
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Strukturert
  • Evne til å planlegge og følge opp

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.