Herøy kommune

Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder. Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1750 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser. Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har en svært positiv utvikling basert på økt oljeaktivitet og er et av landets største oppdrettsområder.

Kommunalleder teknisk

Herøy kommune søker etter en strategisk og samlende leder for tekniske tjenester som vil være med å styrke og videreutvikle Herøy kommune sammen med dyktige og engasjerte medarbeidere.

Beskrivelse avdeling

Til denne stillingen ligger ansvaret for kommunale tjenester; vei og trafikk, havn, forurensning og renovasjon, vann og avløp, bygg og eiendomsforvaltning, behandling av byggesak, arealplanlegging og oppmåling. Tjenesten har også ansvaret for kommunens brann og beredskap og større offentlige anskaffelser

Kommunalleder har et helhetlig ansvar for økonomi, personal, fag og utvikling innen teknisk sektor.
Kommunallederen for teknisk inngår i rådmannens strategiske ledergruppe sammen med kommunalleder 1 (helse og omsorg) og kommunalleder 2(oppvekst og kultur).

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til videreutvikling av Herøy kommune som en fremtidsrettet samfunnsaktør
 • Overordnet faglig og økonomisk ansvar for tekniske tjenester
 • Videreutvikling og oppfølging av tjenesteområde teknisk
 • Bidra til at tekniske tjenester har god dialog med innbyggere, næringslivet, samt interne og eksterne samarbeidspartnere


Vi søker en person som

 • er trygg i lederrollen og kommuniserer tydelig
 • trives i et hektisk miljø
 • tenker helhetlig og strategisk 
 • forankrer, involverer og delegerer i gjennomføringen av løsninger. 
 • har erfaring fra organisasjonsutviklingsprosesser
 • har kompetanse innen offentlige anskaffelser

 

Krav til kompetanse

 • Utdanning på bachelor eller masternivå og/eller annen relevant utdanning og erfaring.
 • Ledererfaring med gode resultater fra offentlig og/eller privat virksomhet. 
 • God innsikt i kommunal forvaltning og god forståelse for offentlige beslutningsprosesser.
 • Utdanning eller erfaring med økonomistyring


Vi tilbyr

 • Allsidige arbeidsoppgaver i et trivelig og godt arbeidsmiljø.
 • Fleksitidsordning.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale.
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig ved tilflytting til kommunen

 

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, med lønn etter gjeldende tariffavtale og medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.


Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via:
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.