ScaleAQ

ScaleAQ er en ledende global teknologileverandør som leverer og produserer komplette anlegg til oppdrettskunder i mer enn 40 land. Selskapet har ca. 850 ansatte og kontorer i Norge, Skottland, Polen, Island, Chile, Canada, Tasmania og Vietnam.   

Med økt fokus på bærekraft, biologi, produktutvikling og digitalisering sikrer ScaleAQ at utvikling av teknologi skjer på biologien og miljøet sine premisser. Det gjør vi ved å produsere og levere teknologi, infrastruktur og tjenester på en bærekraftig og innovativ måte.   

HR-rådgiver søkes til internasjonalt selskap med hovedkontor i Trondheim

Havbruk har vokst til å bli en betydelig næring i Norge og har blitt vår nest største eksportnæring. Norge er i dag verdens største produsent og eksportør av atlantisk laks og regnbueørret. ScaleAQ produserer og leverer teknologi, infrastruktur og tjenester på en bærekraftig og innovativ måte. Våre leveranser bidrar til at havbruksnæringen leverer bærekraftig mat fra havet til hele verden.

Vi øker utviklingstakten og styrker nå vår HR-kompetanse. Vi søker en erfaren HR-rådgiver som ønsker å ta en aktiv rolle i videreutviklingen av vårt lærings- og arbeidsmiljø. Stillingen vil primært ha Norge som arbeidsområde, men stillingen vil også bidra inn i et internasjonalt HR-team. Våre 850 ansatte er fordelt på 27 kontor i 10 ulike land. Den rette kandidaten jobber selvstendig og har minst fem års erfaring fra HR og rekrutteringsarbeid.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Kvalitetssikring og lederstøtte i selskapets rekrutteringsprosesser.
 • Superbruker av selskapets verktøy innen rekrutteringsprosesser.
 • Kontakt med utdanningsinstitusjoner.
 • Oppdatering, utvikling og vedlikehold av retningslinjer, rutiner og systemer innen hele HR-området.
 • Struktur, innhold og gjennomføring av selskapets opplærings- og kompetanseutviklingsprogram.
 • Pensjon, likestilling og mangfold.
 • Operativt HR-arbeid fra A til Å.

 

Den rette kandidaten har:

 • minst fem års erfaring fra rekruttering og HR
 • erfaring med bruk og implementering av digitale HR-system
 • høyere relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå innen HR, organisasjonspsykologi, kvalitetsledelse eller samfunnsvitenskapelige fag
 • svært gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper
 • analytiske evner, struktur og interesse for god flyt, kontinuerlig forbedring og digitale løsninger
 • gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig
 • god arbeidskapasitet og gode relasjonelle ferdigheter.

Dette er en allsidig og operativ HR-stilling i et ambisiøst selskap som er i rask utvikling.

Arbeidssted vil være på vårt hovedkontor på Beddingen i Trondheim.