ScaleAQ

ScaleAQ er en ledende global teknologileverandør som leverer og produserer komplette anlegg til oppdrettskunder i mer enn 40 land. Selskapet har ca. 850 ansatte og kontorer i Norge, Skottland, Polen, Island, Chile, Canada, Tasmania og Vietnam.   

Med økt fokus på bærekraft, biologi, produktutvikling og digitalisering sikrer ScaleAQ at utvikling av teknologi skjer på biologien og miljøet sine premisser. Det gjør vi ved å produsere og levere teknologi, infrastruktur og tjenester på en bærekraftig og innovativ måte.

Vi søker Prosjektleder

Som Prosjektleder i ScaleAQ vil du ha ansvar for planlegging og ledelse av sikre og bærekraftige prosjektleveranser av utstyr og løsninger til oppdrettsbransjen. En av dine viktigste oppgaver vil være å sikre at vi oppnår høy kundetilfredshet gjennom god planlegging og solide prosjektleveranser.

 

Vi tilbyr

Du vil inngå i selskapets prosjektavdeling bestående av 20 personer lokalisert i våre nye lokaler sentralt i Haugesund hvor det satses på et sterkt prosjekt-, utviklings– og engineeringsmiljø. Du vil være sentral i arbeidet med å levere dagens og morgendagens tekniske og bærekraftige løsninger til en fremtidsrettet næring.  

Styrken i ScaleAQ ligger i det tette tverrfaglige samarbeidet mellom marked, utvikling, engineering, logistikk og prosjekt, som sammen sikrer kvaliteten i alt fra mindre enkelt salg til komplekse Turn Key prosjekter og leveranser.  

 

Vi ønsker å skape fremtidens akvakultur 

ScaleAQ ønsker å være i førersetet innen utvikling av innovative produkter og løsninger  som både er kostnadseffektive for kundene og som møter samfunnets krav til bærekraftig  vekst. Vi ser store muligheter og synergier mellom Software og Hardware, noe som vil gi våre kunder et bedre og mer nøyaktig beslutningsgrunnlag. Vi vil forbedre og bygge mer sømløse grensesnitt, som igjen skal gi mer effektive og tryggere installasjoner. Dette arbeidet, sammen med fokus på optimalisering og kontroll på merd-miljøet, er spesielt viktig for vår satsning på løsninger til mer eksponert havbruk. Samt utstyr for land 

 

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvarlig for planlegging, ledelse og gjennomføring av tildelte prosjekter 
 • Sikre fornøyde kunder gjennom fokus på leveranse i henhold til avtale og god kundedialog underveis 
 • Produksjonsplanlegging, oppfølging av verft, andre underleverandører og klasseselskaper 
 • Bistå selskapets salgsavdeling med kalkylearbeid og delta i kontraktsforhandlinger 
 • Gjennomføre fortløpende rapporteringer slik at vil lykkes i å levere i henhold til kvalitet, tid og kost 
 • Kontinuerlig foreta risikovurderinger og iverksette tiltak ved avvik i forhold til plan 
 • Finansiell rapportering og oppfølging i ERP system

 

Din bakgrunn

 • Ledererfaring fra planlegging og gjennomføring av tverrfaglige prosjekter 
 • Teknisk kompetanse innen et eller flere av fagene stål, konstruksjon, marin, betong, maskinteknisk e.l. 
 • Erfaring fra kundearbeid og oppfølging av underleverandører – gjerne internasjonalt 
 • Proaktiv med en sterkt kommersiell forståelse med sterkt fokus på avtalte leveranser 
 • Evne til å se muligheter og sette ting i system for å sikre effektiv gjennomføring 
 • God evne til samhandling og kommunikasjon både på norsk og engelsk 
 • Kjennskap til ERP system

Reisevirksomhet i forbindelse med prosjektoppfølging må påberegnes. 

For mer informasjon om stillingen kontakt
Project director i ScaleAQ Alf Eidsvik tlf. 404 44 769