ScaleAQ

ScaleAQ er en ledende global teknologileverandør som leverer og produserer komplette anlegg til oppdrettskunder i mer enn 40 land. Selskapet har ca. 850 ansatte og kontorer i Norge, Skottland, Polen, Island, Chile, Canada, Tasmania og Vietnam.

Gjennom økt fokus på bærekraft, biologi, produktutvikling og digitalisering har ScaleAQ tatt en tydelig rolle for å sikre at utvikling av teknologi skjer på biologien og miljøet sine premisser. Det gjør vi ved å produsere og levere teknologi, infrastruktur og tjenester på en solid, bærekraftig og innovativ måte.

Document Controller i ScaleAQ

Havbruksnæringen vokser og vi har behov for økt kapasitet og kompetanse på å lede og støtte produksjonen i prosesser og styrende dokument. Vi har i dag flere ulike dokumentsystem men ønsker å standardisere håndtering og prosesser rundt dokumentasjon på tvers av operasjonelle enheter i selskapet. ScaleAQ er en global totalleverandør innen havbruksnæringen med store vekstambisjoner og med en solid eier i ryggen.
 
Vi leverer innovasjon, teknologi og utstyr til kunder globalt. Stillingen som Document Controller er nyopprettet og blir en strategisk viktig støttespiller til nøkkelfunksjoner i selskapet.
 
Stillingen rapporterer til konsernets HSEQ Director, men vil også være en viktig sparringspartner og støtte for alle de operasjonelle lederne i vårt arbeid som den ledende totalleverandøren til oppdrettsnæringen. Som Document Controller i ScaleAQ får du 900 kompetente og innovative kollegaer fra hele verden og stor grad av frihet i arbeidet.
 

Sentrale arbeidsoppgaver i stillingen vil være:

  • Omsette dine ideer og erfaringer fra tilsvarende arbeid i etablering og anskaffelse av et dokument kontroll verktøy for selskapet 
  • Sette oss som selskap i stand til å strukturere eksisterende styrende- og produksjonsdokumentasjon med tilhørende rutiner for dokumentkontroll 
  • Lede og støtte etablering av nye prosesser og styrende dokument 
 

Ønsket kompetanse og erfaring: ​

  • Erfaring fra tilsvarende arbeid, eller relevant høyere utdanning innen økonomi, tekniske fag, logistikk, innovasjon og/ eller forretningsutvikling​. 
  • Lyst, vilje og evne til å bygge noe fra bunn av 
  • Engasjert og initiativrik, med evne til å ta ansvar 
 

Vi tilbyr en spennende stilling hos en verdensledende utstyrsleverandør med vekstambisjoner. I ScaleAQ får du jobbe med havbruksnæringens mest fremoverlente utviklings- og engineeringsmiljø, med både små og store leveranseprosjekter.

Våre prosjekter kan inneholde alt fra software, infrastruktur, kamera, sensorikk, merd, not, fortøyning, fôringsanlegg, fôrflåter og båter; enkeltvis eller som Turn Key leveranser. Vi tilbyr gode og konkurransedyktige betingelser og et fremragende arbeidsmiljø.

Reisevirksomhet må påregnes. Arbeidssted er fortrinnsvis HQ i Trondheim, men andre lokasjoner der Scale AQ har kontor kan vurderes.

For mer informasjon om stillingen, kontakt:
Jerome Cieza, HSEQ Director ScaleAQ | jerome.cieza@scaleaq.com