Aero Norway AS

Aero Norway is an independent engine MRO specialist located at Stavanger airport on the west coast of Norway. The modern and well-equipped 14,500 sq.m. facility has the capacity to deliver 120 engines a year with streamlined workflow processes to repair 16 engines consecutively at any one time. Production, test and storage areas cover a further 12.500 sq.m., with the headquarters and training centre adding another 2,700 sq.m. The Company employs over 95 highly trained mechanics, inspectors and engineers within the engine shop who work a continuous shift pattern to sustain optimum TATs. The Aero Norway apprentice scheme currently has eight trainee engineers, all of whom are undertaking a two year program. A further 50 personnel are responsible for the sales, customer support and administration. Around the world, Aero Norway has strategic partnerships with more than 20 key suppliers and OEMs. These relationships are rigorously reviewed to maintain quality and cost-savings which are passed on to customers.

Aero Norway søker flymotormekaniker

Arbeidsoppgaver:

 • Montering, demontering og modifikasjonsarbeid av motordeler til CFM56-3 /-5 og -7 i henhold til gjeldende manualer, prosedyrer og kundekrav begrenset til autorisasjon(er) som er angitt i kvalifiseringsprotokollen til den aktuelle personen
 • Utføre feilsøking / reparasjoner / overhalinger og testing i henhold til godkjente data
 • Sørge for at alt arbeid han/hun har utført er utført riktig og signert for i henhold til selskapets prosedyrer
 • Utføre arbeid i samsvar med alle gjeldende forskrifter og krav, delta i kvalitetsrelatert opplæring og til enhver tid overholde selskapets kvalitetskrav
 • Utføre arbeid i samsvar med selskapets gjeldende EHS krav, delta i EHS opplæring og bruke foreskrevet personlig verneutstyr. Være en bidragsyter i å forhindre skader og sykdom på arbeidsplassen.
 • Være proaktiv med forbedringstiltak
 • Kommunisere eventuelle tekniske problemer sammen med veilederen på en riktig måte
 • Forsikre at verktøy og utstyr er kalibrert og I fungerende stand, og at bare kalibrert utstyr brukes til å utføre arbeidet

 Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev innen flytekniske fag
 • Fagbrev innen lette/tunge kjøretøy
 • Annen relevant mekanisk fagbrev / teknisk erfaring
 • Nøyaktig og kvalitetsbevisst med riktige holdninger

Ferdigheter:

 • Løsningsorientert, strukturert og evner å se forbedringer
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • Metodisk arbeidsinnstilling

Vi kan tilby:

 • Muligheten til å lære og utvikle deg i en spennende bransje
 • Du vil føle deg involvert i den daglige driften av virksomheten, og vil være i stand til å påvirke den videre suksess og vekst av en raskt voksende bedrift
 • Selv om vi alle jobber veldig hardt, har vi en kultur som er avslappet og down-to-earth, positiv og profesjonell
 • En proaktiv tilnærming til kontinuerlig forbedring av prosesser for å sikre en givende arbeidsdag og et godt arbeidsmiljø

Oppstart: Snarest

Arbeidstid: 07.00 til 15.00. Mandag til fredag

Mulighet for skiftarbeid.