Aqualine AS

Aqualine AS er et internasjonalt konsern med solid økonomi og i sterk vekst. Vi er en verdensledende forsknings- og utviklingsbasert systemleverandør av marine engineering, ytekrager, nøter, fortøyning og service til både norsk og internasjonal oppdrettsnæring. Aqualine AS ble stiftet i 1980, har 120 ansatte og en omsetning i 2017 på 630 MNOK. Selskapet fortsetter å vokse, og forventet omsetning for 2018 er 700 MNOK. Selskapet er lokalisert 5 steder i Norge, med hovedkontor i Trondheim. Fra 2018 ble Aqualine en del av Kverva Technology AS.

Det er for tiden ingen ledige stillinger