Aure kommune

Aure kommune har vel 3.500 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa til Sør-Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og ca 2 timers biltur til Trondheim. Vi har et allsidig næringsliv med Statoil som den største arbeidsplassen, aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, bl.a. full barnehagedekning. For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside: www.aure.kommune.no

Kommunen er organisert etter tonivåmodellen med rådmann, rådgivere i stab / fellestjenester og 9 linjeledere.

Tilkallingsvikar i Aure kommune

Beskrivelse

Dette er en fellesannonse der du som ønsker å være tilkallingsvikar i Aure kommune kan melde din interesse.
Dersom søknaden din er av interesse, vil du bli kontaktet for samtale/intervju.

Oppvekstsektoren består av:
4 kommunale barnehager: Nordlandet barnehage, Stemshaug barnehage, Aure sentrumsbarnehage, Steinhaugen barnehage.
6 skoler: Nordlandet skole, Voksenopplæringen, Aure barne- og ungdomsskole, Straumsvik skole, Leira barneskole, Sør-Tustna skole.

Pleie- og omsorgstjenesten består av:
Hjemmetjenesten på Aure og Tustna.
Habiliterings- og demensomsorg.
Sykehjemmene på Aure og Tustna.

Andre tjenester:
FDV renhold.
FDV kommunalteknikk.
Kulturskolen.

Vi søker etter tilkallingsvikarer som kan stille på kort varsel til kortere og lengre vikariater ved fravær hos de faste ansatte i virksomhetene i Aure kommune.

Aktuelle søkere vil bli kontaktet av leder for den enkelte virksomhet ved behov.

Informasjon

Din søknad vil gjelde fram til og med 31.12.2017.
Dersom du fortsatt er interessert i å bli tilkallingsvikar, må du søke på nytt i 2018.

Du ønskes velkommen som søker på utlyste stillinger dersom du er kvalifisert til disse.

Søknad sendes

Aure kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning. 
Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, ta kontakt med personalavdelingen.

Innsendte vitnemål og attester blir ikke returnert.

Tilsetting skjer i h.h.t. en h ver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.