Austrheim Kommune

Austrheim - Her er ca 2900 innbyggjarar. Til næraste by, Bergen, kjem ein på ca 1 time. I kommunen er det rikeleg høve til mangfaldig friluftsliv både på sjø og land.
Austrheim kommune er ein av vertskommunane til Equinor Mongstad. Kommunen satsar på å arbeida fram gode bumiljø der tilflyttarar kan busetja seg. Det er sett i gang bustadbygging som både er sentrumsnært og sjønært. Kommunen har to gode barnehager og 2 barne- og ungdomsskular, med gode høve til leik og idrettsaktivitatar. Kommunen har ein symjehall med ei aktiv symjegruppe. Det er og ein idrettshall og ny idrettspark. Kommunen har også vidaregåande skule.

Leiande kommunefysioterapeut i 100% stilling

I Austrheim kommune er det ledig ei fast 100% stilling som leiande kommunefysioterapeut.

Opplysninger avdeling

Stillinga ligg under helseavdeling og har 1,4 årsvek innan fysioterapi og i tillegg har kommunen driftsavtale med ein fysioterapeut i privat praksis.

Fysioterapilokalet er på sjukeheimen.

Arbeidsoppgåver

Arbeidsoppgåvene består av kurativ verksemd individuelt og retta mot grupper. Klinisk pasientarbeid med stor variasjon. I tillegg oppfølging av pasientar i heimetenesta og institusjon i lag med dei andre fysioterapeutene.

Leiande fysioterapeut deltar i tverrfagleg arbeid på fleire felt og det er tett samarbeid med andre faggrupper i kommunen.

Krav til kompetanse

- Autorisert fysioterapeut
- Ynskjeleg med erfaring frå arbeid inn mot barn, unge og eldre
- Søkjar bør har førarkort

Informasjon om stillinga

For nærmare opplysningar ta kontakt med leiar for helseavdelinga Monika Kvamme på tlf. 918 65 391.

Vi kan tilby

Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk.
God pensjonsordning, KLP/SPK.

 

Søknad vert å senda

Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no. Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.