Austrheim Kommune

Austrheim - Her er ca 2900 innbyggjarar. Til næraste by, Bergen, kjem ein på ca 1 time. I kommunen er det rikeleg høve til mangfaldig friluftsliv både på sjø og land.
Austrheim kommune er ein av vertskommunane til Equinor Mongstad. Kommunen satsar på å arbeida fram gode bumiljø der tilflyttarar kan busetja seg. Det er sett i gang bustadbygging som både er sentrumsnært og sjønært. Kommunen har to gode barnehager og 2 barne- og ungdomsskular, med gode høve til leik og idrettsaktivitatar. Kommunen har ein symjehall med ei aktiv symjegruppe. Det er og ein idrettshall og ny idrettspark. Kommunen har også vidaregåande skule.

Konsulent på økonomikontoret i fast 100% stilling

Det er ledig fast 100% stilling som konsulent på økonomikontoret gjeldande frå og med 01.09.2019. Stillinga er mest knytt til lønnsarbeid.

Stillinga er knytt til økonomiavdelinga som har tre tilsette: skatt, økonomi og lønn. I tillegg har vi økonomisjef som er med i leiargruppa.

.

Arbeidsoppgåver

- Lønnsarbeid og lønnskjøring
- Ansvar for offentleg rapportering (KLP,SPK, A-melding med fleire)
- Oppfølging av refusjonar frå NAV
- Rådgjeving til avdelingsleiarar og tilsette i samband med lønnsspørsmål
- Avstemmingsoppgåver
- Månad/kvartal//årsavslutning
- Rekneskap for Austrheim Sokn
- Hjelpe i arbeidet med å utvikle interne kontrollrutinar, system og prosessar
- Relevante ad hoc-oppgåver

Krav til kompetanse

- Relevant høgare økonomisk utdanning og god rekneskapsforståing
- Erfaring frå lønn og rekneskap
- God IT- og systemkompetanse
- Erfaring med Visma Enterprise er ein fordel

Personlege eigenskaper

Vi søkjer ein person som er:
- Strukturert, nøyaktig og analytisk med fokus på kvalitet i arbeidet
- Sjølvstendig
- Høg arbeidskapasitet
- God til å planleggje og samtidig som du evnar å handtere fleire oppgåver samtidig
- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Informasjon om stillinga

For nærare opplysningar, kontakt økonomisjef Olav Andersen på telefon 928 08 778.

Vi kan tilby

Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk.
God pensjonsordning, KLP

Søknad vert å senda

Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no. Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.