Austrheim Kommune

Austrheim kommune (ca. 3000 innb.) er i ferd med å løfte seg etter ein periode med økonomiske utfordringar. Tett på Bergen og industrieventyret på Mongstad, er utgangspunktet for utvikling av framtidskommunen til stades. Naturen og kulturen i det særprega kystsamfunnet er kanskje det viktigaste grunnlaget for gode liv i Austrheim - både om du flyttar hit for ein spennande jobb, eller om du ynskjer å vere med å skape livskvalitet for dei som allereie bur her. Austrheim inviterer deg til opne landskap - med eit ope sinn!

Kommunalsjef for service og forvaltning

Utfordringa for deg som vert trigga av å utvikle effektiv og kunderetta forvalting. Vi ser etter ein pådrivar for service og digitalisering både for folk i Austrheim, og inn mot den interne organisasjonen.
Fortrinnsvis kompetanse på masternivå, eller tilsvarande realkompetanse, frå fagområde som offentleg forvalting, kommunal planlegging, juss, digitalisering, kommunikasjon. Kombinert med god leiar- og utviklingskompetanse, og med motivasjon for å bidra i eit sterkt leiarfelleskap.

Ansvarsområde:

  • Overordna ansvar for det kommunale plansystemet, og arbeid opp mot politiske utval for kommuneplan, reguleringsplanar mm.
  • Ansvar for arbeid inn mot landbrukskontoret og det politisk oppnemnde landbruksfagrådet
  • Ansvar for eigedomsforvaltning og eigedomsdrift
  • Ansvar for støttefunksjonane for publikumsservice / intern service / ekstern og intern informasjon / arkiv / IKT-drift og digitalisering
  • Hovudansvar for rammeavtalar og anbod

 

Informasjon om stillinga

For ytterlegare informasjon om stillinga kan du kontakte rådmann Liv Wigdis Løvvik (mobil 906 22 932) eller konsulent Ole Georg Hoaas (Bedre organisasjon, mobil 99 56 80 44.

Vi kan tilby

Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk.
God pensjonsordning, KLP.

Søknad vert å senda

Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no. Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000.

 

Kontaktpersoner:
Liv Løvvik
Liv.Lovvik@Austrheim.kommune.no
+4790622932

 

  • Ole Georg Hoaas
    99568044

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.