Austrheim Kommune

Austrheim kommune (ca. 3000 innb.) er i ferd med å løfte seg etter ein periode med økonomiske utfordringar. Tett på Bergen og industrieventyret på Mongstad, er utgangspunktet for utvikling av framtidskommunen til stades. Naturen og kulturen i det særprega kystsamfunnet er kanskje det viktigaste grunnlaget for gode liv i Austrheim - både om du flyttar hit for ein spennande jobb, eller om du ynskjer å vere med å skape livskvalitet for dei som allereie bur her. Austrheim inviterer deg til opne landskap - med eit ope sinn!

Kommunalsjef for oppvekst og kultur

Brenn du for eit godt oppvekstmiljø for barn og unge? Er du strategen og motivatoren som får skule, barnehage, PPT og barnevern til å strekke seg enda litt lenger i samarbeid og utvikling av sunn læringskultur? Då er kanskje dette stillinga for deg. Vi ser etter ein leiar med solid skulefagleg bakgrunn kombinert med kompetanse i leiing og utviklingsarbeid, og med motivasjon for å bidra i eit sterkt leiarfelleskap.

Ansvarsområde:

 • Overordna ansvar for alle tenester retta mot barn og unge. ( Skule, barnehage, PPT, barnevern, kulturskule og ungdomsarbeid)
 • Skulefagleg ansvarleg etter opplæringslova
 • Koordinere samspel mellom skule, barnehage, vaksenopplæring og PPT i forhold til spesialundervisning
 • Koordinere fagfornying i skulen i samspel med dei tilsette
 • Ansvar for tildeling av ressursar for spesialundervisning i barnehage og vaksenopplæring
 • Samarbeid med kultursjef / biblioteksjef om overordna kulturoppgåver
 • Ansvar inn mot det politisk oppnemnde Ungdomsrådet
 • Ressurstildeling inn mot hjelpetiltak for barn under 18 år
 • Ansvar for kulturskule

Søknadsfrist 24.10.2019. Søknad vert levert digitalt gjennom rekrutteringsportalen på heimesida til Austrheim kommune.

 

Informasjon om stillinga

For ytterlegare informasjon om stillingane kan du kontakte rådmann Liv Wigdis Løvvik (mobil 90622932) eller konsulent Ole Georg Hoaas (Bedre Organisasjon, mobil 99568044).

Vi kan tilby

Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk.
God pensjonsordning, KLP.

Søknad vert å senda

Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no. Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000.

 

Kontaktpersoner:
Liv Løvvik
Liv.Lovvik@Austrheim.kommune.no
+4790622932

 

 • Ole Georg Hoaas
  99568044

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.