Auto Transport Service AS

Auto Transport Service AS (ATS) er et av Norges ledende selskaper innen billogistikk. ATS tilbyr transport av biler i inn- og utland og leverer i tillegg tjenester som fortolling, registrering, lagring, teknisk og kosmetisk klargjøring, samt antirustbehandling av nye og brukte biler.

Selskapet er heleid av OJT Group AS. Bedriften har 160 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på ca. 350 millioner. ATS er sertifisert i henhold til NS-ISO 9001:2008 og NS- EN 14001:2004.

Auto Transport Service søker medarbeider

ATS søker etter transport koordinator. I stillingen om transport koordinator blir du avdelingsleder transport sin nærmeste støttespiller og stedfortreder. Du vil ha tett daglig kontakt med vårt kjørekontor og våre sjåfører. Du vil også være et viktig knytningspunkt mellom vår skadeavdeling og sjåfører med fokus på skadeforebyggende atferd.

Vi ønsker deg som brenner for logistikk og som liker et høyt tempo. Du er strukturert og energisk og liker å levere. Du vil bli en nøkkelperson for våre sjåfører og avdelingsleder transport.

ATS har for tiden 41 sjåfører fordelt på inn- og utland.

Hovedoppgaver:

-         Administrative oppgaver: Rapporteringer, utarbeide lønnsgrunnlag, prising av transport, oppfølging av arbeidstøy og utstyr med mer

-         Sikre at sjåfører får nødvendig opplæring og at sjåførene har tilstrekkelig kompetanse

-         Sørge for riktig utnyttelse av bedriftens ressurser, herunder planlegge ressursbehov i henhold til prognoser og øvrig arbeidsbelastning i organisasjonen

-         Påse at alle sjåfører følger prosedyrer og rutiner 

-         Delta i interne samarbeidsmøter

-         Følge opp avviksmeldinger og prosedyrer i henhold til retningslinjer for vårt ledelsessystem

-         Kontakt med lastebilverksted, oppfølging av verkstedtimer, EU kontroller med mer

Ønskede kvalifikasjoner:

-         Det er ønskelig med førerkort klasse CE

-         Kjennskap til kjøre- og hviletidsbestemmelser og øvrig regelverk (lov om vegfraktavtaler, NSAB 2015 m.fl)

-         Det er ønskelig med logistikkerfaring

-         Truckfører- og hjullasterbevis

-         Erfaring i bruk av planleggingsmetoder og verktøy

-         Gode språkkunnskaper (flytende norsk og engelsk)

-         Gode IT kunnskaper

Vi tilbyr:

-         Lønn etter avtale

-         Gode pensjonsordninger

-         Utviklingsmuligheter

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.