Bærum kirkelige fellesråd

Kirkelig fellesråd i Bærum er service- og forvaltningsorgan for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum kommune. Bærum har vel 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv partner bl.a. i kommunens kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Fellesrådets administrasjon er plassert midt i Sandvika, hvor kirkevergen deler kontorer med økonomi/regnskap, personal, felles kirketorg for menighetene i Bærum, 13-20 ungdomsdiakoni, og prost med stab.

Kirkeverge/daglig leder i Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkelig fellesråd i Bærum ønsker at kirken skal være levende, nær og tilgjengelig i lokalsamfunnet ved å: 
Styrke soknet som tros-, omsorgs- og handlingsfellesskap 
Utvikle gudstjenesteliv og ritualer i møte med menneskers virkelighet 
Fremme kirkens rolle som verdibærer i samfunnet

Arbeidsoppgaver

 • Økonomisk og administrativt ansvar for fellesrådets virksomhet
 • Arbeidsgiveransvar for de kirkelig tilsatte i fellesrådet
 • Lede strategiarbeidet og være sekretær for fellesrådet
 • Ansvar for drift og vedlikehold av kirkene i Bærum
 • Lede organisasjonen i en tid med endringer i kirkens organisasjonsstruktur
 • Ivareta et godt samarbeid med prost og prestetjeneste
 • Videreutvikle gode relasjoner til Bærum kommune og andre samarbeidspartnere
 • Sikre et godt tjenestetilbud og god service til menighetsråd og publikum

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet/høgskole
 • God kompetanse og erfaring innen administrasjon, økonomi og ledelse
 • Erfaring fra endringsledelse i større organisasjoner i offentlig/privat virksomhet vil bli tillagt vekt
 • God kjennskap til kommunal/offentlig forvaltning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God kunnskap om Den norske kirkes verdigrunnlag og organisering
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse

Personlige egenskaper

 • Samlende lederstil som bygger tillit internt/eksternt
 • Gode samarbeidsevner og dyktig relasjonsbygger
 • Tydelige analytiske og strategiske evner
 • Personlig egnethet
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Evne, vilje og lyst til å profilere Den norske kirke

Vi tilbyr

 • En meningsfylt og utfordrende lederstilling i en organisasjon med motiverte medarbeidere og en visjon om å bidra med mer himmel på jord
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Kontorfellesskap med prosten sentralt i Sandvika
 • Lønn og øvrige betingelser etter nærmere avtale
 • God pensjonsordning i KLP

Kontaktinfo

Trond Bamrud - telefon: +47 918 07 339
Stein Øgrim - telefon: +47 908 52 638

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.