Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 125.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. 
Se også vår facebookside

Kirkeforvalter/daglig leder - Kirkelig fellesråd i Bærum

Astrid Holmsen Krogh, Kirkeverge, tlf 996 93 553
Kristin Anskau, Assisterende kirkeverge, tlf  982 67 801

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.