Barnas Stasjon

Blå Kors Norge er landets største ideelle aktør innenfor rusfeltet.  Organisasjonen har mer enn 55 virksomheter og hjelpetiltak, 1200 ansatte og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging. Organisasjonens verdigrunnlag er basert på et kristent verdisyn, og menneskets unike og ukrenkelige verdi er sentralt i alt arbeid. Et sentralt mål i organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. For mer info se www.blakors.no   

Blå Kors Barnas Stasjon er et lavterskeltiltak for småbarnsfamilier i sårbare livssituasjoner grunnet rus- og/ eller psykiske helseproblemer. Barnas Stasjon skal sikre barn god utviklingsstøtte og styrke foreldrefunksjonene gjennom å arbeide med foresattes omsorgskompetanse i et langsiktig perspektiv. Organisasjonen legger vekt på at de ansatte skal ha god teoretisk og praktisk kompetanse. Blå Kors har sju Barnas Stasjon i seks byer i Norge, og i 2018 åpner vi en ny stasjon. For mer info se:  www.barnasstasjon.no

Nasjonal leder

Nå søker vi Nasjonal leder for Blå Kors Barnas Stasjon

Den vi søker til stillingen må

  • ha utdanning og erfaring innenfor ledelse,
  • kunne dokumentere gode resultater fra ledelse av komplekse virksomheter eller organisasjoner.
  • ha helse/sosial utdanning, og god økonomisk forståelse
  • ha kjennskap til offentlig forvaltning og politisk arbeid.

Og viktigst av alt er du er en person med stort engasjement og som evner å engasjere andre.

Barnas Stasjon er en del av Divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet i Blå Kors. Som nasjonal leder for Barnas Stasjon er du med i divisjonens ledergruppe.

Arbeidssted er i Oslo, men du må påregne en del reising.

Vi forutsetter at du kan identifisere seg med Blå Kors ideologi og verdisyn.

Lønn etter avtale. Kollektiv pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.

For nærmere opplysninger kan du kontakte: Magnar Lie tlf. 404 01 201 eller på mail

Søknad med CV via send søknad knapp nederst på siden innen 2. januar 2018

Tiltredelse så raskt som mulig.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.