Barnas Stasjon

Blå Kors Norge er landets største ideelle aktør innenfor rusfeltet.  Organisasjonen har mer enn 55 virksomheter og hjelpetiltak, 1200 ansatte og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging. Organisasjonens verdigrunnlag er basert på et kristent verdisyn, og menneskets unike og ukrenkelige verdi er sentralt i alt arbeid. Et sentralt mål i organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. For mer info se www.blakors.no   

Blå Kors Barnas Stasjon er et lavterskeltiltak for småbarnsfamilier i sårbare livssituasjoner grunnet rus- og/ eller psykiske helseproblemer. Barnas Stasjon skal sikre barn god utviklingsstøtte og styrke foreldrefunksjonene gjennom å arbeide med foresattes omsorgskompetanse i et langsiktig perspektiv. Organisasjonen legger vekt på at de ansatte skal ha god teoretisk og praktisk kompetanse. Blå Kors har sju Barnas Stasjon i seks byer i Norge, og i 2018 åpner vi en ny stasjon. For mer info se:  www.barnasstasjon.no

Leder i 100 % stilling for prosjekt «Sunn mat – god helse

Blå Kors har fått prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen til et to årig prosjekt, hvor målet er at barnefamiliene i Barnas Stasjon skal få kunnskap om godt kosthold. Det skal være fokus både på ernæringsmessige og økonomiske forhold

Nå søker vi leder i 100 % stilling for prosjekt «Sunn mat – god helse ved Barnas Stasjon

Du som blir tilsatt i stillingen må ha

  • utdanning/god kunnskap om ernæring og kostholdsøkonomi,
  • kunnskap/erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse
  • utdanning og erfaring fra arbeid med barn/unge/familier i sårbare livssituasjoner.
  • evne til å samarbeide og gjennomføre opplæringsprogram for ansatte i Barnas Stasjon.

Stillingen omfatter arbeid for alle Barnas Stasjon, men har hovedarbeidssted enten på Barnas Stasjon i Oslo, Trondheim eller Drammen. Det må beregnes en del reising i arbeidet.

Vi forutsetter at du kan identifisere seg med Blå Kors ideologi og verdisyn.

Lønn etter avtale. Kollektiv pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.

For nærmere opplysninger kan du kontakte: Bente Amundsen tlf. 913 53 573   , eller Magnar Lie
tlf. 404 01 201

Søknad med CV via send søknad knapp nederst på siden innen 2. januar 2018

Tiltredelse så raskt som mulig.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.