Barnas Stasjon

Barnas stasjon er et tilbud til barnefamilier med mist et barn under 8 år, og hvor en eller begge foreldrene har utfordringer i forhold til rus og/eller psykisk helse.  Tilbudet gis også til gravide. Barnas Stasjon har fokus på forebygging og tidlig intervensjon. Vi tar utgangspunkt i barnets perspektiv, men jobber med foreldrene får å nå målsettingene. Målet er å sikre barn god utviklingsstøtte og styrke foreldrefunksjonene gjennom å arbeide med foresattes omsorgskompetanse i et langsiktig perspektiv. Tilbudet gis individuelt og i grupper, og har i tillegg et miljøterapeutisk tilbud med fokus på samhandling, mestring og ferdighetstrening. Blå Kors Norge, som er landets største ideelle organisasjon på rusfeltet, har allerede etablert Barnas Stasjon i fem byer i Norge. For mer info se:  www.barnasstasjon.no og www.blakors.

100% fast stilling som miljøterapeut på Barnas Stasjon i Oslo

Ledig 100% fast stilling som miljøterapeut på Barnas Stasjon i Oslo ved avdeling Sagene/Grünerløkka.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Miljøterapi
 • Primærkontaktansvar for oppfølging av familier, samt ledelse av grupper.
 • Ha kontakt med ulike samarbeidspartnere og samarbeide tverrfaglig og tverretatlig om endringsarbeid i familier
 • Bedre samspill mellom foreldre og barn
 • Bidra til å gjøre foreldre tryggere i foreldrerollen
 • Bidra til trygge oppvekstsvilkår og positiv utvikling hos det enkelte barn
 • Motvirke sosial og kulturell fattigdom
 • Videreutvikle barnas stasjon i Oslo

Kvalifikasjoner

 • 3 årig helse-, psykolog- og/eller sosialfaglig utdanning.
 • Relevant videre- eller etterutdanning.
 • Dokumentert erfaring med miljøterapi, gruppetilbud, individuelle samtaler.
 • Kjennskap til brukergruppen, forebyggende arbeid og tidlig intervensjon i barnefamilier
 • Sertifisering, kunnskap og erfaring med COS, Tuning in to kids eller andre foreldreveiledningsmetoder vil vektlegges
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Egenskaper

Vi ser etter deg som har et sterkt engasjement for barn og deres familier, kombinert med kunnskap og erfaring med tidlig intervensjon i barnefamilier. Du må være offensiv og samarbeidsorientert, og ha evne til å se muligheter i stedet for begrensninger. Det er viktig at du er fleksibel, og har vilje og evne til å ta ansvar, initiativ og arbeide selvstendig.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • En unik mulighet til å være med på å utvikle et nyetablert og annerledes tilbud til byens befolkning

Vi forutsetter at den som tilsettes kan identifisere seg med Blå Kors ideologi og verdisyn. 

Lønn etter avtale. Kollektiv pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. 

For nærmere opplysninger kan du kontakte: Hanne Pedersen tlf. 97707732 eller på mail  

Søknad med CV via Jobbdirekte innen 3. juni 2018. Kun elektroniske søknader blir vurdert.

Tiltredelse fra 1 august.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.