Barnas Stasjon

Barnas stasjon er et tilbud til barnefamilier med mist et barn under 8 år, og hvor en eller begge foreldrene har utfordringer i forhold til rus og/eller psykisk helse.  Tilbudet gis også til gravide. Barnas Stasjon har fokus på forebygging og tidlig intervensjon. Vi tar utgangspunkt i barnets perspektiv, men jobber med foreldrene får å nå målsettingene. Målet er å sikre barn god utviklingsstøtte og styrke foreldrefunksjonene gjennom å arbeide med foresattes omsorgskompetanse i et langsiktig perspektiv. Tilbudet gis individuelt og i grupper, og har i tillegg et miljøterapeutisk tilbud med fokus på samhandling, mestring og ferdighetstrening. Blå Kors Norge, som er landets største ideelle organisasjon på rusfeltet, har allerede etablert Barnas Stasjon i fem byer i Norge. For mer info se:  www.barnasstasjon.no og www.blakors.

Ledig 100% fast stilling som psykolog på Barnas Stasjon i Oslo ved avdeling Alna

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid med barn og familier, tilbudet gis individuelt og i grupper.
 • Psykologen må påregne å delta i alle tilbud som BSO har
 • Opplæring og veiledning av andre medarbeidere ved BSO
 • Ha kontakt med ulike samarbeidspartnere, og samarbeide tverrfaglig og tverretatlig om endringsarbeid i familier
 • Videreutvikle Barnas Stasjon i Oslo 

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent psykolog
 • Det er ønskelig med klinisk erfaring med arbeid med spe og småbarn og/eller familieterapi.
 • Erfaring med grupper er en fordel
 • Sertifisering, kunnskap og erfaring med COS, Tuning in to kids eller andre foreldreveiledningsmetoder vil vektlegges
 • Kjennskap til forebyggende arbeid og tidlig intervensjon i barnefamilier
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Egenskaper

 • Faglig trygg og ansvarlig.
 • Utviklingsorienter og selvstendig
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å ta ulike perspektiver og ha god evne til tverrfaglig og kollegialt samarbeid.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet, godt humør og interesse for faglig utvikling.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • En unik mulighet til å være med på å utvikle et nyetablert og annerledes tilbud til byens befolkning
 • Det må påregnes noe kveldsarbeid

Vi forutsetter at den som tilsettes kan identifisere seg med Blå Kors ideologi og verdisyn.
Lønn etter avtale. Kollektiv pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. 

For nærmere opplysninger kan du kontakte: Hanne Pedersen tlf. 977 07 732 eller på mail  

Søknad med CV via Jobbdirekte innen 27. juni 2018. Kun elektroniske søknader blir vurdert

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.