Barnas Stasjon

Barnas stasjon er et gratis lavterskel tilbud for gravide og småbarnsfamilier i sårbare livssituasjoner, med barn i alderen 0-12 år. Vi er en engasjert, tverrfaglig gruppe som sammen med familiene jobber forebyggende og med tidlig intervensjon. Målet er å styrke barnets oppvekst vilkår og de voksnes foreldrekompetanse og foreldre-funksjon, samt styrke familienes nettverk. Vi tilbyr støttende og styrkende aktiviteter med en helhetlig tilnærming. Barnas Stasjon Drammen er en del av et nasjonalt konsept med ytterligere 7 stasjoner i Norge. Våre verdier er Kvalitet, Medmenneskelighet, Verdighet og Egenkraft.

Vi har fått ytterligere tillit fra bevilgende myndighet og kan endelig øke vår bemanning.

Miljøterapeut 50% fast

Med mulighet for arbeid inntil 100%

Vi søker deg som har et sterkt engasjement for barns oppvekst vilkår og kan samhandle godt med både barn, foreldre og andre instanser. Du må være faglig engasjert og ansvarsbevisst, jobbe selvgående og være en god lagspiller. Det er avgjørende at du er en god relasjonsbygger og kan bidra med å både drive og videreutvikle vårt faglige tilbud. Vi tilbyr et positivt og inkluderende arbeidsmiljø med fokus på et positivt menneskesyn, enkelt individets iboende ressurser og endringsskapende arbeid.

Arbeidstiden er fordelt på 2 dagvakter og 1 ettermiddagsvakt, samt 1 helgeaktivitet i måneden.  Noe reiser relatert til tur- og ferieopplevelser for brukerne, bør påregnes. 

 Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Primærkontakt for familier med fokus på individuelle mål og utvikling
 • Planlegge og gjennomføre miljøterapeutiske tiltak og aktiviteter for målgruppen, både i gruppe og individuelt.
 • Tilrettelegge for endringsarbeid individuelt og i grupper
 • Være en god rollemodell og trygg voksen for barn/unge/foreldre
 • Delta og bidra til faglig utvikling ved Barnas Stasjon
 • Praktiske oppgaver ved lokalitetene til Barnas Stasjon
 • Internt og eksternt samarbeid i oppfølging av familier
 • Representere Barnas Stasjon og Stiftelsens Blå Kors Drammen i aktuelle fora

 

Kvalifikasjoner

Obligatorisk:

 • Minimum 3- årig relevant høyere utdanning innenfor fagområdene barnevern, pedagogikk, helse- og sosialfag.
 • Arbeidserfaring fra planmessig miljøterapeutisk arbeid med målgruppen
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig.
 • Førerkort for bil kreves.
 • Erfaring og kjennskap med IT- baserte arbeidsverktøy.

 

I tillegg legger vi vekt på:

 • Erfaring med brukergruppen, forebyggende arbeid og tidlig intervensjon i barnefamilier
 • Relevant utdanning eller erfaring innen f.eks motiverende intervju, rus, psykisk helse, Cos-p , familieterapi
 • Personlig egnethet

 

Personlige egenskaper

 • Sterk relasjonsbygger og omsorgsperson for både barn og voksne
 • Motiverende og energisk samarbeidspartner for brukere, tidgivere og kollegaer
 • Selvgående, ansvarsbevisst og inkluderende
 • Stor arbeidskapasitet og evnen til å prioritere innenfor eget ansvarsområde
 • Fleksibel og strukturert
 • Godt humør og stor arbeidsglede

 

Vi tilbyr deg

 • 50% fast stilling og tilkallingsvikar i 50% om ønskelig.
 • Solid og verdibasert arbeidsgiver med fokus på kvalitet og egenkraft
 • Å gjøre en forskjell for barns hverdag og oppvekstvilkår
 • God struktur i en ubyråkratisk organisasjon
 • Tverrfaglig personalgruppe med høy faglig kompetanse og engasjement.
 • Kurs og kompetanseheving
 • Mye arbeidsglede og godt humør på jobb
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale

Det forutsettes at søkeren kan identifisere seg med Blå Kors ideologi og verdisyn.

Pensjonsordning etter gjeldende tariffavtale.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Med bakgrunn i kjønnsfordeling blant kollegiet oppfordres menn å søke.

For nærmere opplysninger kan du kontakte:

 Virksomhetsleder Ingvild Harstad / mail: ingvild.harstad@blakors.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.