Barnas Stasjon

Barnas Stasjon Hamar ligger i hjertet av byen. Vi er et forebyggende lavterskel tilbud for gravide og småbarnsfamilier i sårbare livssituasjoner, med barn i alderen 0-12 år. Gjennom et bredt miljøterapeutisk tilbud, kan barn og foreldre oppleve gode sosiale fellesskap. Vi er oftest i egne lokaler, men også ute i nærområdet og på lengere utflukter i forbindelse med ferier. Vi tilbyr foreldrekurs og individuell oppfølging av både foreldre og barn. Kombinasjonen av ulike tiltak, sammen med mulighet for å følge opp familier tett og over tid, er det som gjør oss til et unikt sted og en trygg havn for mange. Barnas Stasjon samarbeider med nærkommunene, med hovedvekt på Hamar kommune.

Barnas Stasjon Hamar er en del av et nasjonalt konsept med ytterligere 7 stasjoner i Norge. Våre verdier er Kvalitet, Medmenneskelighet, Verdighet og Egenkraft.                                               

For mer info: www.barnasstasjon.no og www.blakors.no

Miljøterapeut full stilling (50% fast og 50% vikariat)

-med sannsynlighet for fast 100% stilling fra 1.september.

Vi søker deg som har et sterkt engasjement for barns medvirkning og kan samhandle godt med både barn, foreldre og andre instanser. Du må være faglig engasjert, jobbe selvgående og være en god lagspiller. Det er avgjørende at du er en god relasjonsbygger og kan bidra med å både drive og videreutvikle vårt faglige tilbud. Vi tilbyr et romslig og inkluderende arbeidsmiljø med vekt på det enkelt individets iboende ressurser og gjensidighet i samarbeidet om endringstiltak.

Arbeidstiden er hovedsakelig dagvakter og 1 ettermiddagsvakt (for tiden 12.00 - 19.30), samt 1-2 lørdagsvakter i måneden (ut fra avtale og aktivitet). Overnattingsturer i løpet av året må påregnes. 

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Primærkontakt for familier ut fra familiens behov og tilbakemeldinger. Barnas Stasjon Hamar benytter FIT, feedback informerte tjenester, som grunnlag for brukermedvirkning.
 • Planlegge, lede og gjennomføre miljøterapeutiske tiltak og aktiviteter for målgruppen, både i gruppe og individuelt.
 • Delta og bidra til faglig utvikling ved Barnas Stasjon
 • Praktiske oppgaver ved lokalitetene til Barnas Stasjon
 • Delta i kommunens tverrfaglige team
 • Rekruttere og følge opp tidgivere – våre frivillige medhjelpere
 • Internt og eksternt administrativt arbeid relatert til oppfølging av familiemedlemmene
 • Representere Barnas Stasjon Hamar i aktuelle fora

Kvalifikasjoner

Obligatorisk:

 • Minimum 3- årig relevant høyere utdanning innenfor fagområdene helse- og sosialfag. Barnevern og pedagogisk utdanning vil også bli vurdert.
 • Arbeidserfaring fra planmessig miljøterapeutisk arbeid med målgruppen
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig.
 • Førerkort for bil kreves. Må påregne begrenset bruk av privat bil mot kjøregodtgjørelse.
 • Erfaring og god kjennskap med IT- baserte arbeidsverktøy.

Hvem ser vi etter?

 • Rett kandidat er en proaktiv, tydelig og reflektert relasjonsbygger med humør og gjennomslagskraft. En person som evner å skape engasjement og trivsel rundt seg – og som bidrar til at vi alle trekker i samme retning. For å trives i jobben, må du være glad i å være i aktivitet ute og inne sammen med barn og familier.
 • Du har erfaring med planmessig miljøterapeutisk arbeid med målgruppen og/eller jobbet med forebyggende (tidlig) intervensjon i familier.
 • Relevant videre- eller etterutdanning er en fordel (familieterapi, COS, FIT, psykisk helse barn og unge, sped- og småbarns psykiske helse, miljøterapi)
 • Det forutsettes at søkeren kan identifisere seg med Blå Kors ideologi og verdisyn.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Med bakgrunn i kjønnsfordeling blant kollegiet oppfordres menn til å søke.

Vi tilbyr deg

 • Å gjøre en forskjell for barns hverdag og oppvekstvilkår
 • God struktur i en ubyråkratisk organisasjon
 • Tverrfaglig personalgruppe med høy faglig kompetanse og engasjement.
 • Mye arbeidsglede og godt humør på jobb
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse SPK

Stillingsbrøk 100%. Søknadsfrist 25.januar

Ved evt. intervju bes søker ta med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.

For nærmere opplysninger kan du kontakte:

Virksomhetsleder Kjærsti Bakke mail: kjersti.bakke@blakors.no tlf 99093993

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.