Barnas Stasjon

Blå kors, Barnas stasjon (BKBS) er for familier i sårbare livssituasjoner med minst et barn i alderen 0-12 år, samt gravide. Barnas stasjon er et familiestøttende tilbud som skal sikre barn god utviklingsstøtte og styrke foreldrefunksjonene gjennom å arbeide med foresattes omsorgskompetanse i et langsiktig perspektiv. Familiene må ønske å arbeide aktivt for familiens utvikling, for å delta i tilbudene. Ved å følge familier over tid håper vi å kunne redusere sårbarhetsfaktorer og øke beskyttelsesfaktorer.

Barnas Stasjon Drammen er en del av et nasjonalt konsept med ytterligere 7 stasjoner i Norge. 

Barnas stasjon skal videreutvikle virksomheten og søker derfor etter en erfaren miljøterapeut med stort engasjement for brukergruppen og et ønske om å være med på å utvikle tjenesten.

Barnas stasjon Drammen søker miljøterapeuter til prosjektstilling, 50%

Barnas stasjon Drammen søker etter miljøterapeut som har et sterkt engasjement for barns medvirkning og kan samhandle godt med både barn (9-12 år), foreldre og andre instanser. Du må være faglig engasjert og være en god lagspiller.

Ansvar og sentrale arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, lede og videreutvikle miljøterapeutiske tiltak, aktiviteter og ferie/fritidstilbud for barn 9-12 år og deres familie.
 • Primærkontakt for barn og deres familier ut fra familiens behov og tilbakemeldinger.
 • Delta og bidra til faglig tjenesteutvikling ved Barnas Stasjon

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Vi søker etter erfarne miljøterapeuter med:

 • 3- årig helse- og sosialfag, barnevern eller pedagogisk utdanning.
 • Etter- og videreutdanning innen familieterapi/rus/psykisk helse/spe- og små.
 • Interesse for og erfaring fra utvikling av miljøterapeutiske tjenester.
 • Relevante metodekurs/sertifiseringer som eksempelvis: barnesamtaler, COS-P, FIT, TIK eller andre som retter seg mot foreldre og barn.


Vi tilbyr deg

 • En enestående mulighet til å være med på å videreutvikle Barnas Stasjon Drammen
 • Et positivt og inkluderende arbeidsmiljø med fokus på et positivt menneskesyn, enkelt individets iboende ressurser og endringsskapende arbeid.
 • God struktur i en ubyråkratisk organisasjon
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordninger


Det må påberegnes 1-2  kveldsvakter i uken, en lørdag i måneden samt deltagelse på BS aktiviteter med overnatting gjennom året.

Prosjektet varer frem til 31. mars 2021

Vi forutsetter at den som tilsettes kan identifisere seg med Blå kors ideologi og verdisyn.  
For mer info: www.barnasstasjon.no og www.blakors.

Ved evt. intervju bes søker ta med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.
Politiattest vil kreves ved tiltredelse. Attesten skal ikke legges ved søknaden.

For nærmere opplysninger kan du kontakte:
Virksomhetsleder Ingvild Øgrim Harstad: telefon: 905 87 027 eller epost:  ingvild.harstad@blakors.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.