Barnas Stasjon

Barnas stasjon er et forebyggende tilbud for gravide og småbarnsfamilier i sårbare livssituasjoner, med barn i alderen 0-12 år. Vi er en engasjert, tverrfaglig gruppe som sammen med familiene jobber forebyggende og med tidlig intervensjon som utgangspunkt. Vår intensjon er å styrke barns oppvekstvilkår og de voksnes foreldrekompetanse, samt styrke familienes nettverk. Barnas Stasjon Hamar er en del av et nasjonalt konsept med ytterligere 7 stasjoner i Norge. For mer info: www.barnasstasjon.no og www.blakors.

Miljøterapeut 40% fast

Vi søker deg som har et sterkt engasjement for barns medvirkning i samtale og aktivitet og som kan samhandle godt med både barn, foreldre og andre instanser. Du må være faglig engasjert, jobbe selvgående og være en god lagspiller. Det er avgjørende at du er en god relasjonsbygger og organisator, som kan bidra med å videreutvikle og gjennomføre friluftsaktiviteter, ferdighetsaktiviteter eller kreative grupper ved virksomheten. Vi tilbyr et romslig og inkluderende arbeidsmiljø med vekt på det enkelt individets iboende ressurser og gjensidighet i samarbeidet om endringstiltak for de familiene vi samarbeider med.

Arbeidstiden er hovedsakelig 1 ettermiddagsvakt i uka (for tiden 12.00 - 19.30), samt 1-2 lørdagsvakter i måneden (ut fra avtale og aktivitet). Overnattingsturer i løpet av året må påregnes. Det er ønskelig med deltakelse i ukentlig fagmøte og årlige plandager.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Samarbeide med familier ut fra familiens behov og tilbakemeldinger i samtaler og aktivitet. Barnas Stasjon Hamar benytter FIT, feedback informerte tjenester, som grunnlag for brukermedvirkning.
 • Planlegge, lede og gjennomføre miljøterapeutiske tiltak og aktiviteter for målgruppen, fortrinnsvis i gruppe.
 • Praktiske oppgaver ved lokalitetene til Barnas Stasjon
 • Administrativt arbeid relatert til oppfølging av familiemedlemmene
 • Representere Barnas Stasjon Hamar i aktuelle fora


Kvalifikasjoner

Obligatorisk:

 • Minimum 3- årig relevant høyere utdanning.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig.
 • Førerkort for bil kreves. Må påregne begrenset bruk av privat bil mot kjøregodtgjørelse.
 • Erfaring og kjennskap med IT- baserte arbeidsverktøy.

 

Hvem ser vi etter?

 • Rett kandidat er en proaktiv, tydelig og reflektert relasjonsbygger med humør og gjennomslagskraft. En person som evner å skape engasjement og trivsel rundt seg – og som har et særlig engasjement knyttet til aktiviteter og/eller friluftsliv. For å trives i jobben, bør du takle å stå i det uforutsette – og være løsningsorientert.
 • Det forutsettes at søkeren kan identifisere seg med Blå Kors ideologi og verdisyn.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr deg

 • Å gjøre en forskjell for barns hverdag og oppvekstvilkår
 • God struktur i en ubyråkratisk organisasjon
 • Tverrfaglig personalgruppe med høy faglig kompetanse og engasjement.
 • Mye arbeidsglede og godt humør på jobb
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse SPK

 

Stillingsbrøk 40%. Søknadsfrist 20. september

Ved evt. intervju bes søker ta med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.

For nærmere opplysninger kan du kontakte:

Virksomhetsleder Kjærsti Bakke mail: kjersti.bakke@blakors.no tlf 990 93 993