Blå Kors Barnas Stasjon

Barnas stasjon er et forebyggende tilbud for gravide og småbarnsfamilier i sårbare livssituasjoner, med barn i alderen 0-12 år. Vi er en engasjert, tverrfaglig gruppe som sammen med familiene jobber forebyggende og med tidlig intervensjon. Målet er å styrke barns oppvekstvilkår og de voksnes foreldrekompetanse og foreldre-funksjon, samt styrke familienes nettverk. Vi tilbyr støttende og styrkende aktiviteter med en helhetlig tilnærming. Barnas Stasjon Trondheim er en del av et nasjonalt konsept med ytterligere 7 stasjoner i Norge.

For mer info: www.barnasstasjon.no og www.blakors.

Miljøterapeut 100% fast stilling

Vi søker deg som har et sterkt engasjement for barns medvirkning og kan samhandle godt med både barn, foreldre og andre instanser. Du må være faglig engasjert og ansvarsbevisst, jobbe selvgående og være en god lagspiller. Det er avgjørende at du er en god relasjonsbygger og kan bidra med å både drive og videreutvikle vårt faglige tilbud. Vi tilbyr et romslig og inkluderende arbeidsmiljø med vekt på det enkelt individets iboende ressurser og gjensidighet i samarbeidet om endringstiltak.

Arbeidstiden er hovedsakelig dagvakter og 1 ettermiddagsvakt (for tiden 12.30 – 20.00), samt 1-2 fredagskvelder og lørdagsvakter i måneden (ut fra avtale og aktivitet). Noe reiser relatert til tur- og ferieopplevelser for familiene, bør påregnes.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Primærkontakt for familier ut fra familiens behov og tilbakemeldinger. Barnas Stasjon Trondheim, benytter FIT, feedback informerte tjenester, som grunnlag for brukermedvirkning.
 • Planlegge og gjennomføre miljøterapeutiske tiltak og aktiviteter for målgruppen, både i gruppe og individuelt.
 • Tilrettelegge for endringsarbeid individuelt og i grupper
 • Være en god rollemodell og trygg voksen for barn/unge/foreldre
 • Delta og bidra til faglig utvikling ved Barnas Stasjon
 • Praktiske oppgaver ved lokalitetene til Barnas Stasjon
 • Internt og eksternt samarbeid i oppfølging av familier
 • Representere Barnas Stasjon Trondheim i aktuelle fora

Kvalifikasjoner

Obligatorisk:

 • Minimum 3- årig relevant høyere utdanning innenfor fagområdene helse- og sosialfag. Barnevern og pedagogikk vil også bli vurdert.
 • Arbeidserfaring fra planmessig miljøterapeutisk arbeid med målgruppen
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig.
 • Førerkort for bil kreves.
 • Erfaring og god kjennskap med IT- baserte arbeidsverktøy.

Hvem ser vi etter?

 • Rett kandidat er en proaktiv, tydelig og reflektert relasjonsbygger med humør og gjennomslagskraft. En person som evner å skape engasjement og trivsel rundt seg – og som bidrar til at vi alle trekker i samme retning. For å trives i jobben, må du være glad i å være i aktivitet sammen med barn og familier
 • Erfaring med brukergruppen, forebyggende arbeid og tidlig intervensjon i barnefamilier
 • Relevant videre- eller etterutdanning er en fordel (familieterapi, COS, TIK, FIT, erfaring fra arbeid i barnevernet erfaring innen f.eks motiverende intervju, rus, psykisk helse , Cos-p , familieterapi

Vi tilbyr deg

 • Å gjøre en forskjell for barns hverdag og oppvekstvilkår
 • God struktur i en ubyråkratisk organisasjon
 • Tverrfaglig personalgruppe med høy faglig kompetanse og engasjement.
 • Mye arbeidsglede og godt humør på jobb
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse SPK

Det forutsettes at søkeren kan identifisere seg med Blå Kors ideologi og verdisyn.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Med bakgrunn i kjønnsfordeling blant kollegiet oppfordres menn til å søke.

Stillingsbrøk 100%.

Ved evt. intervju bes søker ta med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.

For nærmere opplysninger kan du kontakte:

Virksomhetsleder Bente Amundsen bente.amundsen@blakors.no tlf 91353573