Blå Kors Barnas Stasjon

Blå Kors Norge er en diakonal organisasjon med verdiene medmenneskelighet, verdighet, egenkraft og kvalitet. Verdiene våre skal komme til uttrykk i ord, handling og gjennom høyt faglig nivå i tilbudet vi gir.

Blå Kors Barnas Stasjon (BKBS) er et gratis familiestøttene og helseforebyggende tilbud som skal sikre barn god utviklingsstøtte og styrke foreldrefunksjonene gjennom å arbeide med foresattes omsorgskompetanse - også i et langsiktig perspektiv. Familiene må ønske å arbeide aktivt for familiens utvikling, for å delta i tilbudene. Ved å følge familier over tid håper vi å kunne redusere sårbarhetsfaktorer og øke beskyttelsesfaktorer.

Familiene som bruker BKBS har gjerne flere risikofaktorer knyttet til foreldrefungering. Det kan være lite nettverk, stress, lavinntekt, psykiske lidelser, rus, sosiale problemer, traumer, voldserfaring, egen vanskelig oppvekst. Trygge relasjoner mellom de ansatte og familiene er helt sentralt for å skape gode endringsprosesser.                                     

For mer info: www.barnasstasjon.no og www.blakors.no
facebook@barnasstasjonhamar

Barnas Stasjon Hamar sammen med Hamar kommune søker 100% miljøterapeut

Miljøterapeut med videreutdanning i familieterapi, 100% engasjementstilling til det 4-årige prosjektet «Tiltak, tilbakeføring og forebygging  - Foreldrestøtte til barnefamilier med store og sammensatte problemer».

Prosjektet vil trekke veksler på det eksisterende tilbudet ved Barnas Stasjon, og det vurderes om deler av stillingen skal knyttes til vårt etablerte lavterskeltilbud.

Ansettelsesform

Prosjekt 4-årig

Ønsker du gjøre en forskjell for de som trenger det mest? Vi søker deg som har et sterkt engasjement for barns oppvekst vilkår og som kan tilrettelegge for varig endring i samarbeid med både barn, foreldre, og samarbeidende instanser.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder:

 • Pådriver og gjennomfører av 4 årig prosjekt: «Tiltak, tilbakeføring og forebygging - Foreldrestøtte til barnefamilier med store og sammensatte problemer».
 •  Arbeidsoppgavene er knyttet til oppfølging av familiene hjemme og på Blå Kors Barnas Stasjon.
 • Prosjektet har særlig vekt på forbedring av barns omsorgssituasjon gjennom tiltak rettet mot hjemmesituasjon, familien og foresattes omsorgskompetanse.
 • Jobben er arenafleksibel
 • Man vil også være ansvarlig kursholder og veileder, enten det er individuelt eller i gruppe
 • Praktiske, koordinerende og administrative oppgaver relatert til prosjektet vil også være del av stillingen.

Kompetansekrav:

 • Minimum 3-årig helse- eller sosialfaglig høgskoleutdanning (bachelor-grad)
 • Erfaring fra førstelinjetjenesten med arbeid med barn og familier i sårbare livssituasjoner
 • Erfaring med endringsarbeid sammen med barn med ulik tilknyttingsadferd
 • Sertifikat klasse B

Ønskelig kompetanse:

 • Godkjent videreutdanning i familieterapi
 • God kjennskap til relevant lovverk, herunder barnevernloven, forvaltningsloven m.m.
 • Sertifisering innen ulike foreldreveiledningsmetoder (for eksempel DUÅ, ICDP, COS, PMTO, TIC, PMTO, TIBIR eller No kids in the middel)
 • Erfaring og interesse for FIT som verktøy og metode (Feedback Informed Treatment)

Personlige egenskaper:

 • God mellommenneskelig kompetanse og et humanistisk verdigrunnlag
 • Høy faglig integritet
 • Initiativrik og god gjennomføringsevne
 • Fleksibel med høy stresstoleranse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring med, og positiv til bruk av dataverktøy og digitale fora

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et meningsfylt arbeid i et nyskapende prosjekt
 • En ubyråkratisk organisasjon med god struktur
 • Tverrfaglig personalgruppe med høy faglig kompetanse og stort engasjement
 • Solid og verdibasert arbeidsgiver med fokus på kvalitet og egenkraft
 • Arbeidsglede og godt humør på jobb
 • Lønn og pensjonsordning etter gjeldende tariffavtale.
 • Prosjektet har noe midler til opplæring/utdanning

 

Stillingen innebærer arbeid dag/ettermiddag 1-2 kvelder i uka. Helgearbeid kan forekomme. Det forventes deltagelse på overnattingsturer med brukere -alt etter lokale avtaler og kompensasjoner.

Stillingen lønnes iht. garantilønnsystem Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester mv., stillinger med krav om 4-årig U/H utdannelse.

Det er nødvendig å benytte egen bil i tjeneste.

Den som ansettes må kunne identifisere seg med Blå Kors diakonale arbeid og verdisyn.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder Kjærsti Bakke, epost kjersti.bakke@blakors.no, eller virksomhetsleder barn og unge, Alexander Baklie, epost alexander.baklie@edu.hamar.kommune.no.

Søknad med CV sendes via Jobbdirekte sin hjemmeside. Andre søknader vil ikke bli vurdert. Ved evt. intervju ber vi om at det tas med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.

Søknadsfrist: 20.august. Søknader vil bli vurdert løpende. Ønsket oppstart innen 1.desember 2021.