Blå Kors Barnas Stasjon

Blå Kors Norge er landets største ideelle aktør innenfor rusfeltet.  Organisasjonen har om lag 2600 individuelle medlemmer, 28 medlemsorganisasjoner, 52 virksomheter og hjelpetiltak, over 1000 ansatte og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging. Organisasjonens verdigrunnlag er basert på et kristent verdisyn og menneskets unike og ukrenkelige verdi er sentralt i alt arbeid.  Blå Kors arbeider målrettet for å inkludere mennesker uavhengig av religion og kulturtilhørighet. Et sentralt mål i organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. For mer info se www.blakors.no   (inndeling/organisasjon)

Barnas Stasjon er et tiltak for familier i sårbare livssituasjoner grunnet rus- og/ eller psykiske helseproblemer med minst et barn i alderen 0-8 år, samt gravide. Barnas Stasjon er et lavterskeltiltak som skal sikre barn god utviklingsstøtte og styrke foreldrefunksjonene gjennom å arbeide med foresattes omsorgskompetanse i et langsiktig perspektiv

Jobber fra Blå Kors Barnas Stasjon

Blå Kors Barnas Stasjon Trondheim søker prosjektleder innen friluftsliv i 60% stilling i 15 måneder
Norge/ Trøndelag/ Trondheim
Helse og Sosial
Utløpsdato: 23 jan 2022