Blå Kors Barnas Stasjon Askøy

Blå Kors barnas stasjon er et inkluderingstiltak rettet mot barn i alderen 0-12 år som vokser opp i familier med flere samtidige livsutfordringer. Barnet står i sentrum for aktivitetene, samtidig som målgruppens alder gjør at foreldre er en selvfølgelig del av tiltaket. Gjennom aktiviteter gir vi barnet mestringsopplevelser, bygger selvtillit og legger grunnlaget for en god utvikling. Samtidig styrker vi foreldrenes omsorgskompetanse og styrker samspillet mellom barn og foreldre gjennom foreldrekurs og veiledning. I tillegg gir ferie- og fritidsaktiviteter familiene gode fellesopplevelser og anledning til å bygge nettverk med andre barn og familier. Slik forebygger tiltakene psykisk og fysisk uhelse, motvirker sosialt og kulturelt utenforskap, og bidrar til inkludering.

Blå Kors barnas stasjon Askøy har nå ledig 100 prosent fast stilling som miljøterapeut

Hvem er du?

 • Du er glad i barn, liker å jobbe med familier og skaper gode relasjoner til både våre brukere og samarbeidspartnere
 • Du trives med å lede gruppeaktiviteter for barn og for familier, samt motivere for deltakelse på aktiviteter.
 • Du er opptatt av brukermedvirkning, likeverd og like muligheter for alle
 • Du tenker nytt og finner gode løsninger
 • Du jobber godt både på egen hånd og i team
 • Du kan jobbe fleksibelt, da våre aktiviteter også foregår på kvelder, i helger og skolens ferier.
 • Du er en trygg voksenperson som evner å stå i krevende situasjoner over tid

 

Hva skal du jobbe med?

 • Gjennom aktiviteter legge grunnen for mestring, deltagelse og inkludering
 • Planlegge, utvikle og lede ulike aktivitetsgrupper
 • Planlegge og gjennomføre helge- og ferieturer
 • Individuell oppfølging av barn, foresatte og familier
 • Bruk av FIT for å utvikle tiltak sammen med barna og familien
 • Følge opp våre frivillige tidgivere som bistår oss i gjennomføringen av ulike aktiviteter
 • Samarbeide med andre aktører der dette er nødvendig

 
Kvalifikasjoner og egenskaper: 

 • 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning eller pedagogisk utdanning
 • Interesse for og erfaring med aktivitet og mestringsopplevelser til barn og familier
 • Det er ønskelig med etter- og videreutdanning innen familieterapi, rusarbeid, psykisk helsearbeid, barnevern eller pedagogikk
 • Relevante metodekurs/sertifisering som FIT, barnesamtaler, COS-P, TIK eller andre verktøy og metoder som retter seg mot foreldre og barn
 • Gyldig politiattest må fremlegges før oppstart
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Vi forutsetter at den som tilsettes kan identifisere seg med Blå Kors ideologi og verdisyn. For mer info, se: blakors.

 
Vi tilbyr:

 • Mulighet for å være del av et viktig tjenestetilbud det er tverrpolitisk enighet om å satse på
 • Engasjerte og faglig solide kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid, arbeid 1-2 kvelder pr uke og 1 lørdag eller søndag i måneden.

Søknadsfrist: 22.august 2022

 

Blir du kalt inn til intervju, ber vi deg ta med originale vitnemål og attester. I samtalen vil du også bli bedt om å oppgi referanser. Attester legges ikke ved søknaden.

 

For nærmere opplysninger kan du kontakte:

Astrid Bakke Soltvedt, tlf 969 46 799, astrid.soltvedt@blakors.no