Blå Kors Barnas Stasjon Askøy

Blå Kors barnas stasjon | Inkludering av barn 0-16 år
Vi har fått økt tilskudd fra Bufdir og lyser nå ut 100% fast stilling til arbeid med barn i alderen 
13-16 år.

Blå Kors barnas stasjon Askøy er et inkluderingstiltak rettet mot barn og unge i alderen 0-16 år som vokser opp i familier med flere samtidige livsutfordringer. Barnet/ungdommen står i sentrum for aktivitetene, samtidig som målgruppens alder gjør at foreldre er en selvfølgelig del av tiltaket.

Vi tror at tid sammen i aktiviteter, bygger tilhørighet og legger grunnlaget for en god utvikling hos barn og unge. Samtidig styrker vi foreldrenes omsorgskompetanse og samspillet mellom barn og foreldre, gjennom foreldrekurs og veiledning. Vi ser at ferie- og fritidsaktiviteter gir familiene gode fellesopplevelser og anledning til å bygge nettverk med andre barn, unge og familier. Slik forebygger tiltakene psykisk og fysisk uhelse, motvirker sosialt og kulturelt utenforskap og bidrar til inkludering.

Les vår personvernerklæring.

Blå Kors barnas stasjon Askøy har ledig stilling som miljøterapeut

Ledig 100 prosent fast stilling som miljøterapeut. Stillingen kan eventuelt deles, oppgi da ønsket stillingsstørrelse.


Hvem er du?

 • Du har gode refleksjoner om gruppe-aktiviteter og samtaleformer som kan bidra til å gjøre en forskjell for de du møter
 • Du tror på fellesskapets kraft til å berike og påvirke identitetsutvikling
 • Du har øye og hjerte for ferdigheter ungdom i utfordrende livssituasjoner har utviklet og besitter
 • Du liker å jobbe med ungdom og familiene deres - og skaper gode relasjoner til både våre brukere og samarbeidspartnere
 • Du trives med å lede gruppeaktiviteter for barn og ungdom, samt motivere for deltakelse på aktiviteter
 • Du er opptatt av brukermedvirkning, likeverd og like muligheter for alle
 • Du tenker nytt og finner gode løsninger
 • Du jobber godt både på egen hånd og i team
 • Du kan jobbe fleksibelt, da våre aktiviteter også foregår på kvelder, i helger og skolens ferier.
 • Du er en trygg voksenperson som evner å stå i krevende situasjoner over tid


Hva skal du jobbe med?

 • Gjennom aktiviteter legge grunnen for mestring, deltagelse og inkludering
 • Endringssamtaler med ungdommene og foreldrene deres
 • Planlegge, utvikle og lede ulike aktivitetsgrupper
 • Planlegge og gjennomføre helge- og ferieturer
 • Bruk av FIT (tilbakemeldingsverktøy) for å utvikle tiltak som oppleves hjelpsomme
 • Følge opp våre frivillige tidgivere som bistår oss i gjennomføringen av ulike aktiviteter
 • Samarbeide med andre aktører f.eks knyttet til rekruttering og oppfølging av brukere
 • Arbeid 1-2 kvelder pr uke og 1 helg i måneden.

 
Kvalifikasjoner og egenskaper: 

 • 3 årig helse- og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning.
 • Kjennskap til brukergruppen og forebyggende helsefremmende arbeid
 • Interesse for og erfaring med aktivitet og mestringsopplevelser for barn og unge
 • Gyldig politiattest må fremlegges før oppstart
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Vi forutsetter at den som tilsettes kan relatere seg til Blå Kors ideologi og verdisyn. For mer info, se: blakors.

 
Vi tilbyr:

 • Mulighet for å være del av et viktig tjenestetilbud det er tverrpolitisk enighet om å satse på
 • Engasjerte og faglig solide kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse

 

Søknad sendes via søkeknappen. Søknader som sendes utenfor elektronisk søknadsskjema, vil ikke bli vurdert.

Tiltredelse etter avtale.


Blir du kalt inn til intervju, ber vi deg ta med originale vitnemål og attester. I samtalen vil du også bli bedt om å oppgi referanser. Attester legges ikke ved søknaden.


For nærmere opplysninger kan du kontakte:

Astrid Bakke, tlf 969 46 799, Astrid.bakke@blakors.no

Problemer med registreringen av din søknad?
Se FAQ for hjelp - https://www.jobbdirekte.no/jobs/content/faq.html