Blå Kors Barnas Stasjon Hamar

Blå Kors barnas stasjon er et inkluderingstiltak rettet mot barn i alderen 0-12 år som vokser opp i familier med flere samtidige livsutfordringer. Barnet står i sentrum for aktivitetene, samtidig som målgruppens alder gjør at foreldre er en selvfølgelig del av tiltaket.

Vi tror at tid sammen i aktiviteter bygger tilhørighet og legger grunnlaget for en god utvikling hos barn. Samtidig styrker vi foreldrenes omsorgskompetanse og samspillet mellom barn og foreldre gjennom foreldrekurs og veiledning. Vi ser at ferie- og fritidsaktiviteter gir familiene gode fellesopplevelser og anledning til å bygge nettverk med andre barn og familier. Slik forebygger tiltakene psykisk og fysisk uhelse, motvirker sosialt og kulturelt utenforskap og bidrar til inkludering.

Blå Kors barnas stasjon Hamar har ledig 100 prosent fast stilling som miljøterapeut

Hvem er du?

 • Du er friluftsinteresser, glad i barn og ønsker å bidra til å gjøre en forskjell for de du møter
 • Du kan lage bål i regnvær og et festmåltid på stormkjøkken
 • Du liker å jobbe med familier og skaper gode relasjoner til både våre brukere og samarbeidspartnere
 • Du trives med å lede gruppeaktiviteter for barn og for familier, samt motivere for deltakelse på aktiviteter
 • Du er opptatt av brukermedvirkning, likeverd og like muligheter for alle
 • Du tenker nytt og finner gode løsninger
 • Du jobber godt både på egen hånd og i team
 • Du kan jobbe fleksibelt siden våre aktiviteter også foregår på kvelder, i helger og skolens ferier
 • Du er en trygg voksenperson som evner å stå i krevende situasjoner over tid

Hva skal du jobbe med?

 • Gjennom aktiviteter legge grunnen for mestring, deltagelse og inkludering
 • Endringssamtaler med barn og voksne
 • Planlegge, utvikle og lede ulike aktivitetsgrupper
 • Planlegge og gjennomføre helge- og ferieturer
 • Bruk av FIT (tilbakemeldingsverktøy) for å utvikle tiltak som oppleves hjelpsomme
 • Følge opp våre frivillige tidgivere som bistår oss i gjennomføringen av ulike aktiviteter
 • Samarbeide med andre aktører f.eks. knyttet til rekruttering og oppfølging av brukere

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • 3-årig helse- og sosialfaglig, psykologi eller pedagogisk utdanning
 • Kjennskap til brukergruppen og forebyggende helsefremmende arbeid
 • Interesse for og erfaring med aktivitet og mestringsopplevelser til barn og familier
 • Det er ønskelig med etter- og videreutdanning innen familieterapi, rusarbeid, psykisk helsearbeid, barnevern eller pedagogikk
 • Erfaring og kompetanse på tilnærminger som FIT (feedback informed treatment), barnesamtaler, COS-P, TIK eller andre verktøy og metoder som retter seg mot foreldre og barn
 • Gyldig politiattest må fremlegges før oppstart
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Ut fra personalsammensetning oppfordres menn til å søke
 • Vi forutsetter at den som ansettes kan relatere seg til Blå Kors ideologi og verdisyn. For mer info se: www.blakors.no

Vi tilbyr:

 • Mulighet for å være del av et viktig tjenestetilbud det er tverrpolitisk enighet om å satse på
 • Engasjerte og faglig solide kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid, arbeid 1-2 kvelder pr uke og 1 helg i måneden

Søknad med CV via Jobbdirekte innen 30. september 2022. Kun elektroniske søknader blir vurdert. Tiltredelse etter avtale.

Blir du kalt inn til intervju, ber vi deg ta med originale vitnemål og attester. I samtalen vil du også bli bedt om å oppgi referanser. Attester legges ikke ved søknaden.

For nærmere opplysninger kan du kontakte:
Kjærsti Bakke, tlf 990 93 993, kjersti.bakke@blakors.no