Blå Kors Barnas Stasjon Hamar

Hamar kommune har søkt og fått midler fra BUFdir til prosjektet, som driftes av Blå Kors barnas stasjon Hamar. Blå Kors er arbeidsgiver, men det samarbeides tett med barneverntjenesten i kommunen. Det er opprettet en styringsgruppe bestående av faste representanter fra kommunen og Blå Kors.

Blå Kors barnas stasjon Hamar søker 100% miljøterapeut i 3-årig prosjekt

Ønsker du å gjøre en forskjell for de som trenger det mest? Vi søker deg som har et sterkt engasjement for barns oppvekstsvilkår og som kan tilrettelegge for varig endring i samarbeid med foreldre, barn og samarbeidende instanser i Hamar kommune gjennom prosjektet:

«Tilbakeføring og forebygging – Foreldrestøtte til barnefamilier med store og sammensatte problemer» 

Prosjektet har særlig vekt på forbedring av barns omsorgssituasjon gjennom tiltak rettet mot hjemmesituasjon, familien og foresattes omsorgskompetanse, fordelt på tre akser:

 • Barnevernet har en vedvarende uro for omsorgssituasjonen
 • Det er gjort vedtak om omsorgsovertakelse hvor tilbakeføring skal prøves ut
 • Tiltak i familier med høyt konfliktnivå


Krav til stillingen:

 • 3-årig høgskole- eller universitets-utdanning innen helse/sosialfag med videreutdanning.
 • Erfaring fra førstelinjetjenesten med arbeid med barn og familier i sårbare livssituasjoner.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
 • Sertifikat klasse B


Vi ønsker oss:

 • Du har godkjent videreutdanning i familieterapi og kan tilføre et systemisk familieperspektiv inn i prosjektet
 • Du har erfaring med endringsarbeid og kan skape gode relasjoner til både barn, voksne og samarbeidspartnere.
 • Du er opptatt av brukermedvirkning, likeverd og like muligheter for alle og har erfaring med FIT som tilbakemeldingsverktøy (Feedback Informed Treatment).
 • Du har god kjennskap til relevant lovverk, herunder barnevernloven, forvaltningsloven m.m.
 • Du har sertifisering i foreldrestøttene kurs (eks ICDP, COS, Litt sint og No Kids in The Middle).
 • Du har meklingskompetanse og gode strategier for å jobbe med vold i nære relasjoner
 • Du tenker nytt og finner gode løsninger
 • Du jobber godt på egen hånd og i team
 • Du kan jobbe fleksibelt ut fra familienes tilgjengelighet
 • Du er en trygg voksenperson som evner å stå i krevende situasjoner over tid
 • Du er erfaren i bruk av dataverktøy og digitale fora


Hva skal du jobbe med:

 • Målrettet miljøterapi ut fra tiltaksplan; i hjemmet – og/eller andre aktuelle arenaer
 • Endringssamtaler med barn og foresatte
 • Målrettet foreldreveiledning relatert til eks. omsorgskompetanse, aktiviteter og samvær
 • Sikre systematisk brukermedvirkning (FIT-feedback informed treatment) for barn og foresatte
 • Gjennomføring av foreldrestøttende kurs som ICDP, COS, Litt sint og No Kids in the Middle
 • Motivere barn og unge og deres familier til deltakelse på aktiviteter ved Barnas Stasjon lavterskeltilbud eller andre kommunale aktiviteter
 • Dokumentasjon og løpende journalføring
 • Delta i ansvarsgrupper og samarbeidsmøter


Vi tilbyr:

 • Stor innflytelse i utvikling av et meningsfylt og nytt prosjekt
 • Solid og verdibasert arbeidsgiver med fokus på kvalitet og egenkraft
 • Selvstendig arbeid med familiene, og samtidig tilhørighet i et godt fagteam, med kollegaer som har samme engasjement.
 • Lønn etter avtale
 • Veiledning v/psykologspesialist
 • Fleksibel arbeidstid med arbeid 2-3 kvelder pr uke

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.                                                                                                          Det er nødvendig å benytte egen bil i tjeneste.                                                                                      Godkjent politiattest etter paragraf i barnevernloven skal foreligge før oppstart i stillingen.


Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder Kjærsti Bakke, tlf 990 93 993,  kjersti.bakke@blakors.no

Vi forutsetter at den som tilsettes kan relatere seg til Blå Kors ideologi og verdisyn. For mer info, se: www.blakors.

Søknad med CV via Jobbsys innen 9.oktober 2022. Kun elektroniske søknader blir vurdert. 

Tiltredelse etter avtale. 

Blir du kalt inn til intervju, ber vi deg ta med originale vitnemål og attester. I samtalen vil du også bli bedt om å oppgi referanser. Attester legges ikke ved søknaden.