Blå Kors Barnas Stasjon Hamar

Blå Kors barnas stasjon er et inkluderingstiltak rettet mot barn i alderen 0-12 år som vokser opp i familier med flere samtidige livsutfordringer. Barnet står i sentrum for aktivitetene, samtidig som målgruppens alder gjør at foreldre er en selvfølgelig del av tiltaket.

Vi tror at tid sammen i aktiviteter bygger tilhørighet og legger grunnlaget for en god utvikling hos barn. Samtidig styrker vi foreldrenes omsorgskompetanse og samspillet mellom barn og foreldre gjennom foreldrekurs og veiledning. Vi ser at ferie- og fritidsaktiviteter gir familiene gode fellesopplevelser og anledning til å bygge nettverk med andre barn og familier. Slik forebygger tiltakene psykisk og fysisk uhelse, motvirker sosialt og kulturelt utenforskap og bidrar til inkludering.

link til vår personvernerklæring:
https://www.blakors.no/personvernerklaering-2/

Det er for tiden ingen ledige stillinger