Blå Kors Barnas Stasjon Trondheim

Blå Kors barnas stasjon er et inkluderingstiltak rettet mot barn i alderen 0-12 år som vokser opp i familier med flere samtidige livsutfordringer. Barnet står i sentrum for aktivitetene, samtidig som målgruppens alder gjør at foreldre er en selvfølgelig del av tiltaket. Gjennom aktiviteter gir vi barnet mestringsopplevelser, bygger selvtillit og legger grunnlaget for en god utvikling. Samtidig styrker vi foreldrenes omsorgskompetanse og styrker samspillet mellom barn og foreldre gjennom foreldrekurs og veiledning. I tillegg gir ferie- og fritidsaktiviteter familiene gode fellesopplevelser og anledning til å bygge nettverk med andre barn og familier. Slik forebygger tiltakene psykisk og fysisk uhelse, motvirker sosialt og kulturelt utenforskap, og bidrar til inkludering.

link til vår personvernerklæring:
https://www.blakors.no/personvernerklaering-2/

Det er for tiden ingen ledige stillinger