Blå Kors Bosenter Tromsø

Blå Kors drifter et boligtiltak for særlig vanskeligstilte personer i Tromsøysundveien 7. Her gis det helse- og omsorgstjenester til 12 personer i individuelle boenheter i en samlokalisert omsorgsbolig. Tromsø kommune er oppdragsgiver. Omsorgstilbudet skal sikre at helse- og omsorgsbehovene til den enkelte tjenestemottaker skal ivaretas på en god måte. Tjenestemottakerne skal oppleve at de mottar helse- og omsorgstjenester av god kvalitet, tilpasset individuelle behov. Botiltak har fokus på brukermedvirkning gjennom blant annet jevnlige husmøter for beboerne. Vi holder et faglig høyt nivå med spesielt fokus på traumebevisst omsorg med grunnlag i en recovery-holdning.

Les mer om Blå Kors Bosenter Tromsø - for eldre mennesker i aktiv rus

Les vår personvernerklæring

Blå Kors boligtiltak, bosenter Tromsø, søker sykepleier / vernepleier!

Er du vår nye kollega?
Blå Kors boligtiltak, bosenter Tromsø, søker nå etter en motivert, engasjert og faglig dyktig sykepleier/ vernepleier!

Blå Kors driver flere boligtiltak og bosentre i landet. Vi har et tett samarbeid med Tromsø kommune om bosetting for enkeltindivider.

Da en av våre flotte og dyktige medarbeidere skal ut på nye eventyr, har vi ledig en fast stilling 100% som sykepleier/vernepleier med tiltredelse 01.08.2023.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av eldre mennesker i aktiv rus som kan ha somatiske og psykiske tilleggslidelser.
 • Koordinere og utarbeide planer/forslag til vedtak både i arbeid rundt den enkelte beboer og bosenterets andre driftsoppgaver.
 • Planlegge og gjennomføre helsefremmende, forebyggende og miljøterapeutiske tiltak.
 • Primærkontaktansvar.
 • Ansvarlig for sykepleierfaglige/ vernepleierfaglige oppgaver på bosenteret.
 • Veiledning og undervisning internt og eksternt. Veiledning av studenter må påregnes.
 • Praktisk bistand.
 • Samarbeide og jobbe tett med øvrige avdelinger i enhet for psykisk helse og rus, spesialisthelsetjenesten, fastlege, boligkontoret, forvaltningskontoret, NAV etc.
 • Delta og bidra til faglig utvikling i samarbeid med dine medarbeidere.
 • Vise omsorg og skape trivsel.

 

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig bachelor i sykepleie eller vernepleie.
 • Videreutdanning innen psykisk helse og rus er en fordel.
 • Erfaring innenfor fagfeltet rus/psykisk helse er ønskelig.
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Dersom du har annet morsmål enn skandinavisk, må språknivå tilsvarende C1 dokumenteres.
 • Gode IT- ferdigheter og erfaring i bruk av relevante verktøy.
 • Kunne foreta gode faglige og etiske vurderinger.
 • God relasjonskompetanse.
 • Selvgående og strukturert.
 • Førerkort klasse B.

 

Personlige egenskaper:

 • Motivasjon og et ønske om å jobbe med målgruppen.
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig.
 • Nøyaktig i dokumentasjon og rapportering, og ha evnen til å formidle utfordrende problemstillinger saklig og presist.
 • Du må kunne sette grenser for deg selv i hjelperrollen. 
 • Fleksibel, løsningsorientert og ansvarsbevisst.
 • Godt humør og smittende engasjement.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi kan tilby:

 • Lønn etter gjeldende tariffavtale.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en verdiforankret organisasjon med engasjerte medarbeidere.
 • Gode utviklingsmuligheter innenfor et spennende fagfelt.
 • Kurs og kompetanseheving.
 • Tilrettelegging av fagtid.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Gratis parkering.
 • Treningsrom

 

Annet:

 • Vi har todelt turnus med jobb hver 4. helg.
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldene lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Oppgi minst 2 referanser, hvor en av de må være leder.

 

For nærmere opplysninger kan du kontakte:

 

Søknadsfrist: 31. mai 2023

Søknad sendes via søkeknappen. Søknader som sendes utenfor elektronisk søknadsskjema, vil ikke bli vurdert.

Problemer med registreringen av din søknad?
Se FAQ for hjelp - https://www.jobbdirekte.no/jobs/content/faq.html