Blå Kors Bosenter Tromsø

Blå Kors drifter et boligtiltak for særlig vanskeligstilte personer i Tromsøysundveien 7. Her gis det helse- og omsorgstjenester til 12 personer i individuelle boenheter i en samlokalisert omsorgsbolig. Tromsø kommune er oppdragsgiver. Omsorgstilbudet skal sikre at helse- og omsorgsbehovene til den enkelte tjenestemottaker skal ivaretas på en god måte. Tjenestemottakerne skal oppleve at de mottar helse- og omsorgstjenester av god kvalitet, tilpasset individuelle behov. Botiltak har fokus på brukermedvirkning gjennom blant annet jevnlige husmøter for beboerne. Vi holder et faglig høyt nivå med spesielt fokus på traumebevisst omsorg med grunnlag i en recovery-holdning.

 

Les mer om Blå Kors Bosenter Tromsø - for eldre mennesker i aktiv rus

 

Har du hjerte for rusomsorgen? Og klar til å bidra?

Blå Kors driver flere boligtiltak og bosentre i landet. Vi har et tett samarbeid med Tromsø kommune om bosetting for enkeltindivider.

Vi har nå ledig en fast stilling 70 % som helsefagarbeider/ miljøarbeider med oppstart snarest.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av eldre mennesker i aktiv rus med moderate til alvorlige psykiske, somatiske, sosiale og rusrelaterte helseutfordringer.
 • Planlegge og gjennomføre helsefremmende, forebyggende og miljøterapeutisk
 • tiltak.
 • Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid.
 • Samarbeide og jobbe tett med øvrige avdelinger i enhet for psykisk helse og rus, spesialisthelsetjenesten, fastlege, boligkontoret, forvaltningskontoret, NAV etc.
 • Delta og bidra til faglig utvikling i samarbeid med dine medarbeidere.
 • Vise omsorg og skape trivsel.


Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsefagarbeider eller tilsvarende
 • Gjerne med videreutdanning innen rus og psykisk helse, men dette er ikke et krav.
 • Gode fremstillingsevner, skriftlig og muntlig.
 • Dersom du har annet morsmål enn skandinavisk, må språknivå tilsvarende C1 dokumenteres.
 • Gode IT- ferdigheter og erfaring i bruk av relevante verktøy.
 • Kunne foreta gode faglige og etiske vurderinger.
 • God relasjonskompetanse.
 • Selvgående og strukturert.
 • Førerkort klasse B.


Personlige egenskaper:

 • Motivasjon og et ønske om å jobbe med målgruppen.
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig.
 • Nøyaktig i dokumentasjon og rapportering, og ha evnen til å formidle utfordrende problemstillinger saklig og presist.
 • Du må kunne sette grenser for deg selv i hjelperrollen. 
 • Fleksibel, løsningsorientert og ansvarsbevisst.
 • Godt humør og smittende engasjement.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi kan tilby:

 • Lønn etter gjeldende tariffavtale.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en verdiforankret organisasjon med engasjerte medarbeidere.
 • Gode utviklingsmuligheter innenfor et spennende fagfelt.
 • Kurs og kompetanseheving.
 • Tilrettelegging av fagtid.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Gratis parkering.
 • Treningsrom/mulighet for trening i arbeidstid.


Annet:

 • Todelt turnus med jobb hver 3. helg.
 • Oppgi minst 2 referanser, hvor en av de må være leder.


For nærmere opplysninger kan du kontakte:

Virksomhetsleder Ulla Figenschau:

Mail: ulla.figenschau@blakors.no  

Telefon: 416 17 283


Eller fagansvarlig Julie Therese Fjelldal:

Mail: julie.fjelldal@blakors.no 


Søknadsfrist: snarest innen 10. oktober.

Søknad sendes via søkeknappen. Søknader som sendes utenfor elektronisk søknadsskjema, vil ikke bli vurdert.

Problemer med registreringen av din søknad?
Se FAQ for hjelp - https://www.jobbdirekte.no/jobs/content/sokerlistefaq.html