Blå Kors Malvik

Blå Kors barnevern Malvik ligger i Malvik kommune og har 5 institusjoner. Målgruppa er ungdom som er plassert etter barnevernloven §§ 4-12, 4-4, 6. ledd og 1-3. Ungdommene er fra 13-19 år. Barneverninstitusjonene er en del av Blå Kors Norge.

Jobber fra Blå Kors Malvik

Avdelingsleder - 100% engasjement
Avdelingsleder
Norge/ Trøndelag
Administrasjon, Personal og Økonomi
Utløpsdato: 29 feb 2024