Blå Kors Grimstad Videregående Skole AS

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Blå Kors eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Med nærmere 1300 dyktige medarbeidere, 1500 engasjerte frivillige og 2400 aktive medlemmer når vi langt ut. Og, vi er opptatt av å videreutvikle samfunnsoppdraget på stadig nye måter.

Blå kors Norge etablerer en ny videregående skole i Grimstad. Skolen er godkjent etter friskoleloven for 108 elever. Skolens elever trenger et særskilt tilrettelagt skoletilbud for å få gjennomført videregående opplæring. Skolen er godkjent for utdanningsprogrammene: Bygg og anleggsteknikk, Helse og oppvekst, Salg, service og reiseliv og påbygg. Blå Kors Norge driver i dag 4 andre videregående skoler, for samme elevgrupper. Mer informasjon kan du finne på Blå Kors sine hjemmesider.

Sosialrådgiver

Blå Kors Grimstad videregående skole søker sosialrådgiver til fast 89 % stilling. Som sosialrådgiver tilrettelegger du for at elevene oppnår fremgang, mestring og livskvalitet. Du bistår den enkelte elev med å nå sine mål med søkelys på skolegang, fritid, nettverk og fysisk aktivitet. Skolens sosialrådgiver jobber tett sammen med skolens øvrige ansatte og vil være en del av skolens sosialrådgiverteam.

Siden skolen er i en oppstartsfase, vil arbeidsoppgavene fram til skolestart for elevene i august bety utstrakt virksomhet mot ungdomsskolenes skolerådgivere i regionen. Du vil også sammen med rektor være med å bygge opp skolens sosialrådgivertjeneste fra bunnen av. Teamet med sosialrådgivere vil bestå av 4-5 sosialpedagogiske rådgivere. Helt sentralt i dette arbeidet blir å bygge opp, lære opp og prege vår skoles egenart.

Som ansatt ved Blå Kors Grimstad videregående skole jobber du tett opp imot skolens elever og spesielt dem som trenger det lille ekstra i skoledagen.  For å skape disse mulighetene trenger vi deg som har evnen til å se hvilke tiltak som bør gjøres og hvordan det skal koordineres for å gi best mulig tilbud og resultater for den enkelte elev.

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Individuelle kartleggingssamtaler og eventuelt testing av elever
 • Tilrettelegge for aktivitets-, oppfølgings- og nettverkstiltak
 • Etablere og opprettholde kontakt med:
  - Faglærere, kontaktlærere og skolens øvrige ansatte.
 • Etablere og opprettholde kontakt med samarbeidspartnere i skolens støtteapparat som helsesykepleiere, PPT-rådgivere, ABUP, HABU, Oppfølgingstjenesten (OT) og tilsvarende samarbeidsparter.
 • Planmessig arbeid for å realisere mål som kommer frem av de individuelle opplæringsplanene til elevene.
 • Karriereveiledning og yrkesrettledning

Vi ønsker at du har:

 • 3-årig høyskole/universitetsutdannelse eller annen relevant erfaring. Du må gjerne være sykepleier-, vernepleier-, sosionom-, barnevernspedagog eller ha tilsvarende utdanning.
 • Erfaring fra arbeid med ungdom i skolens målgruppe vektlegges.

Viktige personlige egenskaper og kvalifikasjoner:

 • Like å arbeide med ungdom.
 • Gode motivasjonsevner.
 • Fleksibel, initiativrik og samarbeidsvillig.
 • Godt humør.
 • Strukturert, empatisk og tillitsfull.
 • Gode samarbeidsevner og relasjonsbygger.
 • Selvstendig og løsningsorientert.
 • Pågangsmot og gjennomføringsevne.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter.
 • Engasjert og hjerte for samfunnsoppdraget vårt.

Arbeidstiden er 5 dager per uke, og stillingen følger skolens ferier.

Vi tilbyr:

 • 89 % fast stilling.
 • Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Kreative, engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø.
 • En verdibasert og meningsfull jobb.


Stillingen kan medføre noe reisevirksomhet.

Tiltredelse fra 1. januar 2022 er ønskelig.

For ytterligere opplysninger om stillingen kan du kontakte: 

Daglig leder/rektor, Frode Stiansen, 920 14 105

Søknad med CV sendes elektronisk innen 31. oktober 2021.