Blå Kors videregående skole Grimstad

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Blå Kors eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Med nærmere 1300 dyktige medarbeidere, 1500 engasjerte frivillige og 2400 aktive medlemmer når vi langt ut. Og, vi er opptatt av å videreutvikle samfunnsoppdraget på stadig nye måter.

Blå Kors videregående skole Grimstad AS er et heleid datterselskap av Blå Kors Norge. Skolen er godkjent for 108 elever etter Privatskolelova kap. 2 § 2-1a og §2-1f, særskilt tilrettelagt opplæring 

Skolens elever trenger et særskilt tilrettelagt skoletilbud for å få gjennomført videregående opplæring.  Mer informasjon kan du finne på Blå Kors sine hjemmesider.


Les vår personvernerklæring.

Tilkallingsvikarer

Skolen trenger tilkallingsvikar til kortidsfravær ved skolen

Skoleåret 2023/24 tilbys følgende programområder:

 • Vg1 Helse- og oppvekstfag
 • Vg1 Salg, service og reiseliv
 • Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
 • Vg2 Helsefagarbeider og barn&ungdomsarbeiderfag
 • Vg2 Salg og reiseliv
 • Vg2 Tømrer

Blå Kors Grimstad videregående skole er en privatskole som gir tilbud om et ordinært utdanningsløp for elever med behov for tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.  Skolens hovedmål er elevenes mestring, og vi ønsker å legge til rette for at elevene skal kunne mestre ut fra egne forutsetninger. Vi har tro på at relasjonen mellom mennesker danner grunnlaget for trivsel, trygghet og mestring.

Vi har sammensatte team med elever, lærere og miljøarbeidere for å gi trygge og gode læringsmiljøer, og vi har spesielt gode muligheter for å tilrettelegge for enkeltelever ved behov.

Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne?  Ønsker du å bli med på å skape et læringsmiljø med høy faglig kompetanse, og vil du bidra til å utvikle ungdom til fremtidens arbeidsmarked, da kan dette være stillingen for deg!

Vi søker etter følgende:

 • Tilkallingsvikarer i programfag på helse (vg1 og vg2) og salg.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse i aktuelle fag.
 • Erfaring med nye, varierte arbeidsmetoder og vurderingsformer. 

Personlige egenskaper:

 • Du ønsker å være med på en spennende reise og å skape et godt læringsmiljø på en nesten helt ny skole.
 • Du er mestringsorientert.
 • Du har høye ambisjoner på vegne av elevene.
 • Du har god formidlingsevne.
 • Du er en tydelig leder i møtet med elevene.
 • Du er nyskapende, engasjerende, fleksibel og samhandlende.
 • Du evner å bygge gode relasjoner til elevene.

Vi tilbyr:

 • Solid og verdibasert arbeidsgiver med fokus på kvalitet og egenkraft.
 • Å gjøre en forskjell for ungdoms læring og utvikling.
 • God struktur i en ubyråkratisk organisasjon.
 • Tverrfaglig personalgruppe med høy faglig kompetanse og engasjement.
 • Mye arbeidsglede og godt humør på jobb.
 • Lønn i henhold til avtale/tariff.
 • Pensjonsavtale: gjeldende pensjonsordning, for tiden Statens Pensjonskasse.

Det forutsettes at søker kan identifisere seg med Blå Kors diakonale arbeid og verdisyn. Den som engasjeres må legge frem godkjent politiattest iht. Privatskolelova § 4-3.  Stillingen lønnes iht. garantilønnsystem Landsoverenskomst for utdanning - Virke.

Ta kontakt med oss om du vil vite mer!

Åge Knutson Krogelien (rektor) mobil: 980 99 039 e-post: age.krogelien@blakors.no 

Hege Cathrine Jørgensen (avdelingsleder) mobil: 419 32 839 e-post: hege.jorgensen@blakors.no

Søknad med CV sendes via Jobbdirekte sin hjemmeside. Ved evt. intervju ber vi om at det tas med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.

Søknadsfrist: 15. desember2023, eller så raskt som mulig

Visjon: Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors mulighet for mestring og mening.

Ingen utenfor. Et mål for alle – alle i mål.

Verdier:

 • Medmenneskelighet
 • Verdighet
 • Egenkraft
 • Kvalitet

 

Søknad sendes via søkeknappen. Søknader som sendes utenfor elektronisk søknadsskjema, vil ikke bli vurdert.

Problemer med registreringen av din søknad?
Se FAQ for hjelp - https://www.jobbdirekte.no/jobs/content/sokerlistefaq.html