Blå Kors videregående skole Grimstad

Høsten 2022 startet Blå Kors videregående skole med vg1. Skolen er godkjent etter privatskoleloven for elever som trenger et særskilt tilrettelagt skoletilbud for å få gjennomført videregående opplæring. Høsten 2023 utvider vi med vg2.  Skolen er godkjent for utdanningsprogrammene: Bygg og anleggsteknikk, Helse og oppvekst, Salg, service og reiseliv og påbygg. Blå Kors Norge driver i dag 5 andre videregående skoler, for samme elevgrupper. Mer informasjon kan du finne på Blå Kors sine hjemmesider.

Det er for tiden ingen ledige stillinger