AS Rehabil

AS Rehabil er en arbeid- og inkluderingsbedrift lokalisert i Groruddalen i Oslo. Rehabil er en del av divisjon Opplæring i Blå Kors Norge. NAV er vår største oppdragsgiver. Vårt mål er å motvirke utenforskap og bidra til økt arbeidsinkludering. Gjennom avklaring, opplæring og arbeidsutprøving bidrar vi til å styrke menneskers muligheter for å komme ut i arbeid og utdanning. Våre interne produksjon- og arbeidstreningsarenaer er innen kafé, kantiner og catering, malertjenester, bilpleie og verkstedtjenester, kontor og resepsjon.

Veiledere i 100 % stilling

AS Rehabil er leverandør av tiltaket Avklaring for Minoritetsspråklige. Formålet med tiltaket er å kartlegge tiltaksdeltakerens arbeidsevne og eventuelle behov for bistand for å skaffe seg eller beholde arbeidet. Avklaringen skal bidra til at deltakere får økt innsikt i sine muligheter på arbeidsmarkedet og i egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng.

Vi søker etter flere veiledere i 100 % stilling. Du vil få en egen portefølje med deltakere som du har hovedansvaret for gjennom hele tiltaksløpet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Individuell yrkes- og karriereveiledning.
 • Kartlegging av norskferdigheter og grunnleggende ferdigheter.
 • Utarbeide individuelle handlingsplaner i samarbeid med deltaker.
 • Finne egnede arbeidsutprøvingsplasser tilpasset deltaker.
 • Oppfølging av deltakere i arbeidsutprøving i samarbeid med arbeidsgivere.
 • Tett samarbeid med arbeidsgiver i Oslo og Viken.
 • Dokumentere i fagsystem og rapportere til NAV iht. etablerte rutiner og frister.
 • Bruk av tolk i samtaler.

 

Kvalifikasjoner

 • 3 års relevant utdanning fra universitet eller høgskole. Gjerne innen veiledning, pedagogikk eller sosialfag. Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring fra inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet, herunder kompetanse på tilrettelegging i arbeidssituasjoner for personer med helseutfordringer og tilbakeføringsarbeid.
 • Fordel med kjennskap til eller kurs i Supported Employment (SE), Motiverende Intervju (MI) og interkulturell kommunikasjon.
 • Høy kompetanse på kartlegging: herunder kartlegging av norskferdigheter og grunnleggende ferdigheter, og kompetanse på metoder og verktøy for systematisk kartlegging av arbeidsevne.
 • Kompetanse om målgruppen, kunnskap om migrasjon og migrasjonshelse samt integreringskunnskap.
 • Kjennskap til NAV sine virkeområder og målgrupper er en fordel.
 • Kjennskap til det lokale næringslivet, arbeidslivets mekanismer og behov.
 • Kompetanse i bruk av tolketjenester.
 • Kommuniserer meget godt i norsk skriftlig og muntlig.
 • Gode digitale ferdigheter.

 

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og kreativ
 • Ser muligheter, er målrettet og løsningsorientert
 • Dyktig til å kommunisere og involvere
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Er en god nettverks- og relasjonsbygger
 • Har høy arbeidskapasitet og takler stress og uforutsette hendelser
 • Systematisk og strukturert i forhold til registrering og rapportskriving
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vektlegger


Vi tilbyr

 • En meningsfull jobb med faglige utfordringer hvor du kan utgjøre en forskjell for enkeltindivider i tiltaket
 • Arbeidsoppgaver som er utfordrende både faglig og sosialt
 • Spennende fagmiljø med gode interne opplæringsrutiner
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Søknadsfrist: Senest 25.7. Vi vurderer søknad og CV fortløpende. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Teamleder Duah Hussein, mobil 922 91 568 eller Adm. direktør Berit Lunder, mobil 930 33 574.