AS Rehabil

AS Rehabil er en arbeidsinkluderingsbedrift som har som formål å få flest mulig arbeidssøkende mennesker i jobb. Dette gjør vi gjennom kartlegging og opplæring internt i bedriften og gjennom tett samarbeid med vårt nettverk i det ordinære arbeidsliv. NAV er vår største oppdragsgiver.

Våre produksjon- og kvalifiseringsarenaer er innen kafe, kantine og catering, malertjenester, bilpleie og verkstedtjenester, kontor og resepsjon. Disse enhetene inngår i vårt tjenestetilbud innen arbeidsmarkedstiltaket AFT (Arbeidsforberedende trening).

Vi holder til på Kalbakken i Oslo, har 50 ansatte og 220 arbeidssøkere i forskjellige tiltak tilknyttet bedriften. AS Rehabil eies av Blå Kors Norge. Les mer om vårt samfunnsoppdrag på www.rehabil.no.

Leder produksjon AFT

Vår nye medarbeider vil ha det overordnede ansvaret for å lede og videreutvikle bedriftens interne og eksterne produksjonsavdelinger.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Personalledelse, p.t. 18 personer
 • Oppfølging av jobbsøkere i produksjonsavdelingene og samarbeid med våre veiledere og tiltaksleder
 • Forretnings- og produktutvikling
 • Markeds- og strategiarbeid
 • Budsjett og resultatansvar
 • HMS oppgaver/oppfølging i eget ansvarsområde

Erfaringsbakgrunn:

 • Høyere utdanning, min. 3 år. Solid relevant arbeidserfaring kan til en viss grad oppveie for manglende formalkompetanse
 • Allsidig lederkompetanse
 • Prosesstyring, gjerne erfaring med LEAN
 • Erfaring med arbeidsinkludering av utsatte grupper
 • Erfaring fra salg av produkter og tjenester
 • Strategisk kompetanse og erfaring fra forretningsutvikling
 • Erfaring med bruk av sosiale medier i markedsarbeid
 • Gode dataferdigheter

Personlige egenskaper:

 • Opptatt av resultater, utvikling og kontinuerlig forbedring
 • Evner å ta og gi ansvar
 • Stor gjennomslagskraft og sterkt driv
 • Strategisk og analytisk legning
 • God struktur og ryddighet
 • Gode samarbeidsevner
 • Handling og løsningsorientert

Plettfri vandel og sertifikat er en forutsetning. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

Et dynamisk og uformelt arbeidsmiljø, med vekt på kvalitet og innovasjon. Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist innen 24. oktober 2021. Spørsmål om stillingen kan rettes til adm. direktør Berit Lunder, tlf. +47 930 33 574.