AS Rehabil

AS Rehabil er en arbeidsinkluderingsbedrift som har som formål å få flest mulig arbeidssøkende mennesker i jobb. Dette gjør vi gjennom kartlegging og opplæring internt i bedriften og gjennom tett samarbeid med vårt nettverk i det ordinære arbeidsliv. NAV er vår største oppdragsgiver.

Våre produksjon- og kvalifiseringsarenaer er innen kafe, kantine og catering, malertjenester, bilpleie og verkstedtjenester, kontor og resepsjon. Disse enhetene inngår i vårt tjenestetilbud innen arbeidsmarkedstiltaket AFT (Arbeidsforberedende trening).

Vi holder til på Kalbakken i Oslo, har 39 ansatte og 147 arbeidssøkere i tiltaket AFT tilknyttet bedriften. AS Rehabil eies av Blå Kors Arbeidskompetanse AS. Les mer om vårt samfunnsoppdrag på www.rehabil.no.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering. 

Vi skaper verdier for enkeltmennesket, for næringslivet og for samfunnet.

Veileder 100% stilling

Vi søker etter veileder til tiltaket AFT. Vi ser etter en medarbeider som er positiv og nysgjerrig, som aktivt søker nye muligheter i samarbeid med både kollegaer, NAV, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere. Du må raskt kunne sette deg inn i nye utfordringer, ha høy arbeidskapasitet samt være handlekraftig og strukturert.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være individuell veiledning, kartlegging av den enkelte deltakers muligheter i arbeidslivet, skaffe relevante praksisplasser og oppfølging av arbeidspraksis. Andre oppgaver er å dokumentere prosesser, være i dialog med NAV, bedrifter og andre aktuelle samarbeidspartnere og å utarbeide rapporter til oppdragsgiver.

 Kvalifikasjoner og ferdigheter

 • Det er ønskelig med høyere utdanning innen samfunnsvitenskapelige- eller sosialfag. Relevant erfaring kan veie opp for kravet om utdanning.
 • Du har veilederkompetanse.
 • Personlig egnethet.
 • Du har god kjennskap til arbeidsmarkedet i Oslo og Viken.
 • Kjennskap til NAV og fagfeltet Arbeidsinkludering er en fordel.
 • Du har digitale ferdigheter.
 • Du har førerkort klasse B. 


Vi søker deg som

 • Har et engasjement for å yte hjelp til andre mennesker.
 • Ser muligheter, er målrettet og løsningsorientert.
 • Har høy arbeidskapasitet.
 • Har kunnskap om arbeidslivets spilleregler og krav.
 • Er en god nettverks- og relasjonsbygger.


Vi tilbyr

 • Et godt, inkluderende arbeidsmiljø.
 • Arbeidsoppgaver som er utfordrende både faglig og sosialt.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Les mer om vårt samfunnsoppdrag på www.rehabil.no 

Søknadsfrist: snarest og innen 30.01.2022