BLÅ KORS FREDRIKSTAD

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal virksomhet. Vi har i mer enn 100 år bistått mennesker i sårbare situasjoner. Visjonen for vårt arbeid er «Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening». 

Kulåssenteret er en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, og drives etter avtale med Sarpsborg kommune. Kulåssenteret ble etablert i 1981.

Botilbudet består av 16 hybler for midlertidig innkvartering av bostedsløse. I botiden får beboerne oppfølging knyttet til motivasjonsarbeid, botrening og kontakt med hjelpeapparatet. Hyblene leies ut på oppdrag fra NAV i Sarpsborg. Videre består tilbudet på Kulåssenteret av 24 utleieleiligheter med botid inntil 3 år. I botiden følges den enkelte beboer opp med boveiledning og praktisk bistand i egen leilighet, samt jevnlige samarbeidsmøter mellom Kulåssenteret og det øvrige hjelpeapparatet.

Bemanningen på Kulåssenteret utgjør for tiden 16 årsverk, som disponeres til døgndekning. Vi er IA- og Miljøfyrtårnbedrift. 
Våre ansatte har ulik faglig bakgrunn, både helsefaglig, sosialfaglig og annen bakgrunn.

 For mer informasjon, se www.blaakors.no

Vi søker 100 % Miljøterapeut i vikariat ved Kulåssenteret

En av våre medarbeidere går ut i permisjon. Vi har derfor ledig vikariat som miljøterapeut fram til utgangen av desember 2018.
Tiltredelse etter avtale.

 Arbeidsoppgaver:

 • Målrettet miljøarbeid, herunder å tilrettelegge for et godt bo- og aktivitetstilbud i samarbeid med beboerne
 • Primærkontaktansvar
 • Praktisk bistand overfor brukere
 • Orden og renhold i virksomheten
 • Kontakt med samarbeidende instanser

Stillingen innebærer turnusarbeid med arbeid dag/kveld og hver 3. helg.

Krav utdanning og erfaring:

 • Bachelorgrad helse- eller sosialfaglig utdanning, primært som sosionom, vernepleier eller sykepleier
 • Arbeidserfaring innen rus/psykiatri vektlegges

Annen relevant arbeidserfaring og/eller utdanning kan kompensere for krav om helse- og sosialfaglig utdanning.

Viktige personlige egenskaper:

 • God til å bygge relasjoner, og samtidig representere grenser
 • Du må kunne arbeide lojalt innenfor senterets målrettede miljøarbeid

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet ved tilsettelse.

Du må ha god norsk skriftlig og muntlig formuleringsevne, i tillegg er gode kunnskaper i bruk av data som verktøy en fordel.

Vi kan tilby:

 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • Pensjonsordning etter gjeldende tariffavtale
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en verdiforankret organisasjon med engasjerte medarbeidere

Den som ansettes må kunne identifisere seg med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstads ideologi og verdisyn. Den som ansettes må også kunne fremlegge politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, 1. ledd. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder Carine Østerdahl Voldengen (tlf. 922 58 188).

Søknad sendes ved å trykke på «Send søknad» via stillingsannonsen på Jobbdirekte sin hjemmeside.

Søknader vurderes fortløpende. Ved evt. intervju bes søker ta med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.