BLÅ KORS FREDRIKSTAD

Kulåssenteret er en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, og drives etter avtale med Sarpsborg kommune. Kulåssenteret ble etablert i 1981.

Botilbudet består av 16 hybler for midlertidig innkvartering av bostedsløse. I botiden får beboerne oppfølging knyttet til motivasjonsarbeid, botrening og kontakt med hjelpeapparatet. Hyblene leies ut på oppdrag fra NAV i Sarpsborg. Videre består tilbudet på Kulåssenteret av 24 utleieleiligheter med botid inntil 3 år. I botiden følges den enkelte beboer opp med boveiledning og praktisk bistand i egen leilighet, samt jevnlige samarbeidsmøter mellom Kulåssenteret og det øvrige hjelpeapparatet.

Bemanningen på Kulåssenteret utgjør for tiden totalt 16 årsverk, som disponeres til døgndekning. Våre ansatte har ulik faglig bakgrunn, både helsefaglig, sosialfaglig og annen bakgrunn.
Vi er IA- og Miljøfyrtårnbedrift.

Vi søker tilkallingsvikarer ved Kulåssenteret

Med bakgrunn i en ekstraordinær situasjon som har oppstått som følge av brann ved Kulåssenteret søker vi nå etter miljøarbeider i midlertidig stilling på helg, med tiltredelse så snart som mulig.

Arbeidssted vil bli på Kulåssenteret i Sarpsborg og/eller ved Blå Kors Hauga i Råde. 

Arbeidsoppgaver:

 • Målrettet miljøarbeid, herunder å tilrettelegge for et godt bo- og aktivitetstilbud i samarbeid med beboerne
 • Praktisk bistand overfor brukere
 • Orden og renhold i virksomheten

Det er behov for tilkallingsvikarer som kan arbeide dag, kveld og natt på ukedager og helg.

Krav til søker:

 • Ingen formelle utdanningskrav
 • Erfaring fra arbeid med rusavhengige og/eller psykisk syke vektlegges
 • God til å bygge relasjoner, og samtidig representere grenser
 • Du må kunne arbeide lojalt innenfor senterets målrettede miljøarbeid
 • God norsk skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby:

 • lønn etter gjeldende tariffavtale
 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en verdiforankret organisasjon med engasjerte medarbeidere

 Den som ansettes må kunne identifisere seg med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstads ideologi og verdisyn. Den som ansettes må også kunne fremlegge politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, 1. ledd. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder Carine Østerdahl Voldengen (tlf. 922 58 188) eller stedfortreder Kjersti Aarvik (tlf. 951 64 210).

Søknad sendes ved å trykke på «Send søknad» via stillingsannonsen på Jobbdirekte sin hjemmeside.

Søknader vurderes fortløpende. Ved evt. intervju bes søker ta med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.