BLÅ KORS FREDRIKSTAD

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal virksomhet. Vi har i mer enn 100 år bistått mennesker i sårbare livssituasjoner. Visjonen for vårt arbeid er «Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

Varmestua i Fredrikstad og Plankebyen Frivilligsentral er to av åtte virksomheter i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad.

Plankebyen Frivilligsentral er en del av nettverket Norges Frivilligsentraler. Sentralen skal være en åpen og inkluderende møteplass for Tidgivere (frivillige) i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, og for alle andre som har lyst til å bidra frivillig – enten i aktiviteter som vi allerede har, eller i nye. Vi skal initiere, mobilisere og samordne til frivillig aktivitet.

Plankebyen Frivilligsentral har ansvar for rekruttering, opplæring og oppfølging av Tidgivere, samt ansvar for ulike prosjekter.

Varmestua er et gatenært lavterskeltilbud for rusavhengige og er et viktig værested i Fredrikstad. Varmestua skal være et trygt og inkluderende sted der gjestene får tilbud om mat, omsorg, aktivitet og sosialt fellesskap.

Begge virksomhetene er lokalisert i Farmannsgate 20, midt i Fredrikstad sentrum. Fra august 2018 består de to virksomhetene av tre ansatte og ca. 30 Tidgivere.

Ønsker du å bidra i et miljø som jobber for å redusere rusmisbruk? 
Ønsker du å bidra til at aktivitet blir drivkraft til økt livskvalitet og mestring?

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad skal styrke aktivitetstilbudet ved Varmestua, og søker prosjektmedarbeider i 50 – 100% stilling

Arbeidsoppgaver:

 • Skape gode og trygge relasjoner til gjestene av Varmestua
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter i samarbeid med gjestene og Tidgivere
 • Aktiv deltakelse i «Alternativ Fritid»
 • Praktisk bistand til gjestene ved Varmestua
 • Praktiske arbeidsoppgaver ved Varmestua
 • Samarbeid med øvrig hjelpeapparat

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Utdannelse innen, helse-, sosial-, ernæring eller samfunnsfag, men ikke et krav
 • Relevant arbeidserfaring
 • Bred erfaring og/eller kompetanse innen idrett, friluftsliv, kultur, håndarbeid, ernæring eller lignende
 • God norsk skriftlig og muntlig formuleringsevne

Personlige egenskaper:

 • God til å bygge relasjoner, og samtidig representere grenser
 • Aktiv
 • Positiv
 • Ansvarsbevisst
 • Evne til å motivere
 • Fleksibel og løsningsorientert

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet ved tilsettelse.

Vi kan tilby:

 • lønn og pensjonsordning etter gjeldende tariffavtale
 • godt arbeidsmiljø med en humørfylt hverdag
 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en verdiforankret organisasjon med engasjerte medarbeidere
 • mulighet for trening i arbeidstid
 • mulighet for leie av firmahytte

 
Tiltredelse snarest.
Med bakgrunn i tildelte prosjektmidler fra Helsedirektoratet, vil stillingsstørrelse være mellom 50 – 100%, avhengig av blant annet oppstart i stillingen. Vi ønsker derfor at ønsket stillingsstørrelse og mulig oppstartdato fremkommer i søknadsteksten. Prosjektperioden varer til 31.3.2019 med mulighet for forlengelse, avhengig av tildelte midler.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Jorid D Bertelsen, Daglig leder ved Plankebyen Frivilligsentral/prosjektleder «Alternativ Fritid» - tlf. 97 12 56 61.
Ferieavvikling i uke 29, 30 og 31. Er tilgjengelig på onsdager mellom 12 og 14 i disse ukene.

Den som ansettes må kunne identifisere seg med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstads verdisyn.
Søknad sendes ved å trykke på «Send søknad» nederst på siden.
Søknadsfrist 05.08.2018

For spørsmål ang registrering av søknad, kontakt jobbdirekte på:  eller tlf. 33 00 28 00.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.