BLÅ KORS FREDRIKSTAD

Krise- og incestsenteret i Fredrikstad er en del av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, og har som formål å arbeide etter «Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)» og Statens «Retningslinjer for støttesenter mot incests og seksuelle overgrep». Senteret arbeider for kvinner, menn og barn som lever med trusler og/eller vold i nære relasjoner. Vi har siden 2002 også vært et incestsenter for kvinner og menn.

Vi er i dag
ca. 12 ansatte fordelt på hel- og deltidsstillinger. Du kan lese mer om oss på vår hjemmeside.

Miljøterapeut ved Krise- og incestsenteret i Fredrikstad

Det vil fra 1/12-2018 være en ledig 100 % stilling som miljøterapeut ved Krise- og incestsenteret. Den som ansettes vil arbeide med personer som er utsatt for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Arbeidet består av oppfølgning av beboere og dagbrukere, bearbeidingssamtaler, råd og veiledning og gruppeledelse. Arbeidet består også av praktiske oppgaver.

Kvalifikasjoner:

  • Minimum tre-årig helsefaglig høgskoleutdanning (bachelor-grad) eller annen relevant høgskoleutdanning

Vi ønsker også at du:

  • Har evne til utadrettet informasjonsarbeid og på sikt også undervisning i forhold til vår virksomhet og vårt fagfelt
  • Har evne og vilje til kontinuerlig oppdatering av fagkunnskap og relevant forskning

Personlige egenskaper:

Vi ønsker deg som er god til å bygge relasjoner. I tillegg må du være ansvarsfull, strukturert, samarbeidende, selvgående og løsningsorientert.   

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi kan tilby:

  • Lønn og pensjonsordning etter gjeldende tariffavtale
  • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et aktivt fellesskap og med engasjerte medarbeidere
  • Mulighet for trening i arbeidstid
  • Mulighet for leie av firmahytte

Stillingen innebærer per d.d. turnusarbeid dag, kveld og hver fjerde helg.

Det forutsettes at søkeren kan identifisere seg med Blå Kors ideologi og verdisyn.  Den som ansettes må også kunne fremlegge barneomsorgsattest ihht Politiregisterforskriften § 34-4.

Med bakgrunn i personalgruppas sammensetning oppfordres menn til å søke.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder Marie Lindèn på tlf 69 95 55 60 eller
mobil 900 48 403.

Søknad sendes ved å trykke på «Send søknad» nederst på siden..

Søknadsfrist er 20.08.2018.

 For spørsmål ang registrering av søknad, kontakt jobbdirekte på:  eller tlf. 33 00 28 00.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.