BLÅ KORS FREDRIKSTAD

Krise- og incestsenteret i Fredrikstad er en del av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, og har som formål å arbeide etter «Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)» og Statens «Retningslinjer for støttesenter mot incests og seksuelle overgrep». Senteret arbeider for kvinner, menn og barn som lever med trusler og/eller vold i nære relasjoner. Vi har siden 2002 også vært et incestsenter for kvinner og menn.

Vi er i dag
ca. 12 ansatte fordelt på hel- og deltidsstillinger. Du kan lese mer om oss på vår hjemmeside.

Miljøarbeider, nattvakt og helg ved Krise- og incestsenteret i Fredrikstad

Det vil fra 1/1-2019 være en ledig nattestilling på 40,54% og to helgestillinger på rundt 20% som miljøarbeider ved Krise- og incestsenteret. De som ansettes vil arbeide med både kvinner, menn og barn som er utsatt for trusler og/eller vold i nære relasjoner. Arbeidet består blant annet av miljøskapende arbeid, praktisk arbeid og annen bistand til beboere.

Kvalifikasjoner:

  • Fagbrev innen helse- og sosialfag. Det kan gjøres unntak fra utdanningskravet dersom søker har lang relevant arbeidserfaring.
  • Ønske om oppdatering i gjeldende fagområder.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker deg som er god til å bygge relasjoner. I tillegg må du være ansvarsfull, strukturert, samarbeidende, selvgående og løsningsorientert. 

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet ved tilsettelse.

Vi kan tilby:

  • Lønn og pensjonsordning etter gjeldende tariffavtale
  • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et aktivt fellesskap og med engasjerte medarbeidere.
  • Mulighet for trening i arbeidstid
  • Mulighet for leie av firmahytte

Nattestillingen er hvilende nattevakt, og innebærer per d.d turnus arbeid med hver tredje helg. Helgestillingene innebærer per d.d. turnusarbeid hver fjerde helg. Det er muligheter for at helgestillingen slåes sammen. 

Med bakgrunn i personalgruppas sammensetning oppfordres menn til å søke.

Det forutsettes at søkeren kan identifisere seg med Blå Kors ideologi og verdisyn.  Den som ansettes må også kunne fremlegge barneomsorgsattest ihht Politiregisterforskriften § 34-4.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder Marie Lindèn på tlf 69 95 55 60 eller mobil 900 48 403.

Søknad sendes ved å trykke på «Send søknad» nederst på siden.

Søknadsfrist er 20.08.2018.

 For spørsmål ang registrering av søknad, kontakt jobbdirekte på:  eller tlf. 33 00 28 00.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.