BLÅ KORS FREDRIKSTAD

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal virksomhet som består av åtte virksomheter: Barnas Stasjon, Ilaveien Bosenter, Jobbkonsulentene, Krise- og incestsenteret, Kulåssenteret, Plankebyen Frivilligsentral, Varmestua og Seiersborg videregående skole AS. Ved årsskiftet 2017/2018 var vi 156 ansatte i 125 årsverk og 150 Tidgivere.

Mer informasjon på vår hjemmeside www.blaakors.no  og facebook/instagram @blaakorsfredrikstad 

HR-KONSULENT

Våre ansattes kompetanse og engasjement er den viktigste ressursen i våre tilbud til mennesker i sårbare livssituasjoner. Som HR-konsulent vil du ha en sentral rolle i å forvalte lov- og avtaleverk, samt stiftelsens personalpolitikk, retningslinjer og rutiner.

Du vil også ha en sentral rolle i å utvikle organisasjonen videre slik at vår posisjon som foretrukket arbeidsgiver fortsatt styrkes.

Ansvarsområder

 • Rådgivende og operativ lederstøtte
 • Sentral rolle i rekrutteringsarbeid
 • Vedlikehold, kvalitetssikring og videreutvikling av rutiner og prosedyrer innenfor HR og GDPR
 • Vedlikehold, kvalitetssikring og videreutvikling av rutiner og prosedyrer innenfor HMS og Miljøfyrtårn
 • Koordinering av aktiviteter innenfor eget ansvarsområde
 • Administrative oppgaver innenfor eget ansvarsområde
 • Administrator for fagsystemer innen eget ansvarsområde
 • Kontaktperson for eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad innen relevant fagområde. Ved lang, relevant arbeidserfaring kan krav om utdannelse fravikes.
 • Minimum 3 års arbeidserfaring fra HR-arbeid og administrativt personalarbeid
 • God kjennskap til og forståelse av aktuelt lov- og avtaleverk, herunder tariffavtaler
 • Erfaring fra lønnskjøring er ønskelig
 • God forretnings- og driftsforståelse
 • Digital kompetanse.
  Erfaring fra bruk av Sharepoint, elektroniske håndbøker, elektronisk quest-back system, samt kjennskap til lønnssystem er en stor fordel.
 • God skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og nøyaktig
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å jobbe selvstendig, ha oversikt, kunne prioritere og gjennomføre
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Serviceinnstilling
 • Fleksibilitet, positiv til endringer, initierer gjerne nye løsninger
 • Godt humør og stor arbeidsglede

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved tilsettelse.

Vi tilbyr:

 • En meningsfull jobb
 • 100 % stilling
 • En verdibasert og solid arbeidsgiver
 • God struktur i en ubyråkratisk organisasjon
 • En jobb med stor mulighet for å påvirke
 • Et energisk og utviklende arbeidsmiljø
 • Samarbeid med virksomhetsledere med høy faglig kompetanse og stort engasjement
 • Lønn og pensjonsordning etter avtale
 • Mulighet for leie av firmahytte
 • Mulighet for trening i arbeidstiden 

HR-konsulent rapporterer til økonomisjef.

Den som ansettes må kunne identifisere seg med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstads ideologi og verdisyn.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til økonomisjef An-Magritt Marthinsen (tlf. 970 79 615) eller adm. direktør Ingunn K. Skaara (tlf. 905 75 589).

Ved evt. intervju ber vi deg ta med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser. 

Søknadsfrist: 19.08.18
Tiltredelse: Etter avtale

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.