BLÅ KORS FREDRIKSTAD

Kulåssenteret er en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, og drives etter avtale med Sarpsborg kommune. Kulåssenteret er et botilbud for mennesker i Sarpsborg med rusavhengighet og psykososiale vansker.

Ilaveien Bosenter er en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, og drives etter avtale med Fredrikstad kommune. Ilaveien Bosenter er et botilbud for mennesker i Fredrikstad for rusavhengighet og psykiske vansker.

I botiden får beboerne oppfølging knyttet til motivasjonsarbeid, botrening og kontakt med hjelpeapparatet. Gjennom trygge omgivelser, omsorg og veiledning, medvirker til at våre beboere økt mestringsfølelse og bedret livskvalitet. Det jobbes aktivt for å tilrettelegge for at våre beboere skal kunne delta på positive aktiviteter, kurs og prosjekter. Vi har også Tid givere/frivillige som bidrar i ulike aktivitetstilbud. Vår virksomhet preges av respekt for den enkelte, troverdighet og handlekraft.

Miljøterapeut

Miljøterapeut – 100% fast stilling Kulåssenteret

Miljøterapeut – 100% fast stilling Ilaveien bosenter

Ønsker du å bidra til å gjøre en forskjell for mennesker i en sårbar livssituasjon?

Vi søker deg som ønsker å jobbe med mennesker i en sårbar livssituasjon gjennom bl.a motivasjonsarbeid, veiledning samt bidra til bo-trening og oppfølging. Vi ser etter deg som har et stort engasjement og ønsker å jobbe i en diakonal og verdibasert virksomhet.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Målrettet miljøarbeid, herunder å tilrettelegge for et godt bo- og aktivitetstilbud i samarbeid med beboerne
 • Primærkontakt for beboere med fokus på individuelle tilrettelegging og oppfølging
 • Planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter og tiltak for beboerne
 • Være en god rollemodell og trygt medmenneske i kontakt med brukere/beboere
 • Delta og bidra til faglig utvikling i samarbeid med dine kolleger
 • Praktiske oppgaver ved lokalitetene
 • Bidra til aktivt og godt samarbeid med ulike offentlige instanser
 • Stillingen innebærer turnusarbeid med arbeid dag/kveld/helg


Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig relevant høyere utdanning (vernepleier eller sykepleier)
 • Erfaring med arbeid med rus og psykiatri er en fordel
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • God kunnskap med bruk av IT- baserte arbeidsverktøy


Personlige egenskaper

 • Motiverende og engasjert samarbeidspartner for beboerne og kollegaer
 • Selvgående, ansvarsbevisst og inkluderende
 • Stor arbeidskapasitet og evnen til å prioritere innenfor eget ansvarsområde
 • Fleksibel og strukturert
 • Godt humør og arbeidsglede
 • God på å bygge relasjoner og samtidig representere grenser

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr deg

 • Solid og verdibasert arbeidsgiver med fokus på kvalitet og egenkraft
 • Å gjøre en forskjell for mennesker i en sårbar livssituasjon
 • God struktur i en ubyråkratisk organisasjon
 • Tverrfaglig personalgruppe med høy faglig kompetanse og engasjement
 • Mye arbeidsglede og godt humør på jobb
 • Lønn og pensjonsordning etter avtale
 • Mulighet for leie av firmahytte

Det forutsettes at søkeren kan identifisere seg med Blå Kors verdisyn og diakonale oppgave. Den som ansettes må fremlegge politiattest ihht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4, 1 ledd.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Virksomhetsleder Remi Andreas Jensen (tlf. 91991236) eller HR Rådgiver for Blå Kors Fredrikstad June Dahlman (47906164).

Søknad med CV sendes via Jobbdirekte sin hjemmeside. Ved et eventuelt intervju ber vi om at det tas med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser. Skriv i søknaden hvilken stilling du søker på, dersom du søker på begge vennligst opplys prioritert rekkefølge.

Søknadsfrist: 14. April 2020.

 

Mer informasjon finnes på

http://blaakors.no, facebook og instagram @Blå Kors Fredrikstad

 

Om arbeidsgiveren

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad består av ni virksomheter: Barnas Stasjon, Ilaveien Bosenter, Jobbkonsulentene, Krise- og incestsenteret, Kulåssenteret, Plankebyen Frivilligsentral, Seiersborg videregående skole AS, Steg for Steg, samt Varmestua.  Våre verdier Kvalitet, Medmenneskelighet, Verdighet og Egenkraft skal komme til utrykk i ord, handling og gjennom høyt faglig nivå i tilbudet vi gir. Vi har tilbud til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon, bo- og lavterskeltilbud til rusavhengige, tilbud til volds- og incestutsatte, arbeidsrettede tiltak for å komme tilbake i arbeidslivet og en videregående skole med tilbud til elever som trenger tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.